Ελεγχοι της ΕΕ για τον ρόλο της EKT στα ελληνικά προγράμματα διάσωσης

Ελεγχοι της ΕΕ για τον ρόλο της EKT στα ελληνικά προγράμματα διάσωσης

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) ανέφερε στη EURACTIV ότι οι ελεγκτές της ΕΕ έχουν εξουσιοδοτηθεί να ελέγχουν την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα της ΕΚΤ, σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της ΕΚΤ.

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (European Court of Auditors) επιμένει ότι διατηρεί το δικαίωμα να εξετάσει τον ρόλο που διαδραμάτισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στα ελληνικά προγράμματα διάσωσης, βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας και ενός ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ συνεχίζει να αναζητά τρόπους πρόσβασης στα έγγραφα που η ΕΚΤ αρνήθηκε να παραδώσει.

Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) ανέφερε στη EURACTIV ότι οι ελεγκτές της ΕΕ έχουν εξουσιοδοτηθεί να ελέγχουν την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα της ΕΚΤ, σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της ΕΚΤ.

«Προς το παρόν εξετάζουμε τις επόμενες επιλογές που υπάρχουν προκειμένου να αποκτήσουμε πρόσβαση στα αρχεία που είναι απαραίτητα για την έρευνά μας», ανέφεραν οι ελεγκτές.

Υπενθυμίζεται ότι έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου της ΕΕ που δημοσιεύθηκε την περασμένη Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου, αποφαινόταν ότι τα προγράμματα προσαρμογής που σχεδίασε και εφάρμοσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα, συνέβαλαν στην ανασυγκρότηση της χώρας, αλλά οριακά.

Ωστόσο, η ΕΚΤ επικαλέστηκε «εμπιστευτικότητα» των σχετικών εγγράφων της και αμφισβητώντας την εντολή των ελεγκτών και δεν τους παρείχε επαρκή στοιχεία. Ως εκ τούτου, οι ελεγκτές δεν ήταν σε θέση να αναφερθούν στο ρόλο της ΕΚΤ.

Οι ελεγκτές της ΕΕ θα υποβάλουν έκθεση στις νομοθετικές αρχές της ΕΕ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο ζήτησε σε ψήφισμα από το Ελεγκτικό Συνέδριο να αναλύσει τον ρόλο της ΕΚΤ στα προγράμματα χρηματοδοτικής βοήθειας.

«Υπάρχει ταυτόχρονα ένα πολιτικό και ένα νομικό ζήτημα» σχολίασε ανώνυμη πηγή εξοικειωμένη με το θέμα.

Μετά από καταγγελίες περί έλλειψης διαφάνειας και τη λήψη δημοκρατικών αποφάσεων σχετικά με τα μέτρα διάσωσης, πολλοί ηγέτες της ΕΕ και Ευρωβουλευτές από τα αριστερά, σοσιαλιστικά και φιλελεύθερα κόμματα ζήτησαν ενισχυμένο ρόλο του Κοινοβουλίου της ΕΕ στη διαδικασία αξιολόγησης.

Ερωτηθείσα από τη EURACTIV για ποιον λόγο αρνήθηκε να παράσχει στο ΕΕΣ επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα διάσωσης, η ΕΚΤ τόνισε ότι το Καταστατικό του ΕΣΚΤ περιορίζει την εντολή του ΕΕΣ έναντι της ΕΚΤ ως προς την «εξέταση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας της διαχείρισης της ΕΚΤ».

Ανέφερε, ακόμη, ότι είχε παράσχει πληροφορίες εντός των ορίων της αρμοδιότητάς της και ότι το προσωπικό της είχε παράσχει σχετικές απαντήσεις στις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις των ελεγκτών αναφορικά με τα προηγούμενα σχέδια.

«Δυστυχώς, η συντριπτική πλειοψηφία των σχολίων μας δεν συμπεριλήφθηκαν στην τελική έκθεση και δεν έγιναν δεκτές οι προτάσεις συναντήσεων με τους ελεγκτές κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, ώστε να συζητηθούν περαιτέρω οι πληροφορίες που παρέσχε η ΕΚΤ», σημείωσε η ΕΚΤ.

«Η ΕΚΤ έχει συνεισφέρει εκτενώς σε αρκετές έρευνες και ακροάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο ελληνικό πρόγραμμα προσαρμογής», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Πηγή: EURACTIV

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ