Αυτό είναι το σχέδιο ρύθμισης των χρεών για τους επαγγελματίες

Τι θα προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση - Τι θα κουρεύεται - Οι δόσεις ανάλογα με το είδος της οφειλής

Αυτό είναι το σχέδιο ρύθμισης των χρεών για τους επαγγελματίες

Όποια επιχείρηση έχει περιουσία η οποία είναι 25 φορές μεγαλύτερη από τα χρέη, δεν θα μπορεί να ρυθμίσει τα χρέη της. Επίσης, δεν θα έχει τύχη όποιος επαγγελματίας κρίνεται ως μη βιώσιμος κάτι το οποίο θα εξαρτάται από την αναλογία του χρέους προς τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων. Οι δόσεις θα κυμαίνονται ανάλογα με τα κέρδη και το είδος της οφειλής: λιγότερες για τα χρέη στους εργαζόμενους (μόλις 6) και περισσότερες για τα χρέη προς τις τράπεζες και το δημόσιο (έως 24). Ένα προς ένα τα βασικά στοιχεία της Κοινής Υπουργικής Απόφασης

Ειδικότερα αναφορικά με την εκκρεμότητα στο θέμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που αφορά τα κριτήρια ένταξης στην «εξπρές» αυτοματοποιημένη διαδικασία για τις επιχειρήσεις με όφειλες από 20.000 έως και 50.000 ευρώ, συμφωνήθηκε ότι στην αυτοματοποιημένη διαδικασία δεν θα απαιτείται μελέτη βιωσιμότητας για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας καθώς στην κατηγορία αυτή ανήκουν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ατομικές επιχειρήσεις, ΕΕ, ΟΕ και ΙΚΕ ).

Τα κριτήρια που θα λαμβάνονται υπόψη για τη ένταξη στη ρύθμιση θα είναι τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης αλλά και τα περιουσιακά στοιχεία του επιχειρηματία και της επιχείρησης. Για αυτήν την κατηγορία επιχειρήσεων θα υπάρχουν προτυποποιημένες λύσεις. Για να ενταχθεί μια επιχείρηση με οφειλές από 20.000-50.000 ευρώ στον εξωδικαστικό θα πρέπει να έχει θετικό ΕBITDA το τελευταίο έτος πριν από την κατάθεση της αίτηση υπαγωγής ή θετικό EBITDA δύο έτη κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας πριν την κατάθεση αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Η μηνιαία δόση που θα καλούνται να πληρώνουν όσοι τελικά ενταθούν θα υπολογίζεται μετά από την αφαίρεση των εξόδων της επιχείρησης ενώ δεν θα μπορεί να είναι μικρότερη των 50 ευρώ. Αναφορικά με τον αριθμό των δόσεων αυτός δεν θα ξεπέρνα τις 120 δόσεις για χρέη προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες ,με δικαίωμα όμως των τραπεζών να παρέχουν περισσότερες δόσεις και έως 6 δόσεις για οφειλές προς εργαζόμενους.

Η τελική μορφή της υπουργικής απόφασης δεν έχει «κλειδώσει» ακόμη καθώς οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα εξ’ αποστάσεως. Ωστόσο, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει στις βασικές παραδοχές οι οποίες, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, είναι οι εξής:

  1. Οι δόσεις για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών θα κυμαίνονται ανάλογα με το είδος της οφειλής. Έτσι, για τα χρέη προς τις τράπεζες και το δημόσιο, θα προβλέπονται έως και 120 δόσεις. Για τις οφειλές προς τους μισθωτούς (εργαζομένους της επιχείρησης) οι δόσεις θα ανέρχονται στις 6 ενώ για τους υπόλοιπους ιδιώτες πιστωτές όπως για παράδειγμα τους προμηθευτές, θα προβλέπονται έως και 24 δόσεις.
  2. Οι διαγραφές οφειλών θα γίνονται κατά περίπτωση και θα αφορούν σε προσαυξήσεις, πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από την εφορία αλλά και σε τόκους υπερημερίας. Οι διαδικασίες και όσον αφορά στις διαγραφές, θα είναι τυποποιημένες.
  3. Για να ενταχθεί μια επιχείρηση στη ρύθμιση, θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένους όρους βιωσιμότητας. Έχει ήδη συμφωνηθεί η βιωσιμότητα να κρίνεται με βάση την αναλογία του συνολικού χρέους προς το εισόδημα. Στον αριθμητή (χρέος) θα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της οφειλής μετά την αφαίρεση των προς διαγραφή ποσών (τόκων υπηρημερίας κλπ). Στον παρονομαστή, ως εισόδημα θα λαμβάνονται υπόψη τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (ebitda)
  4. Σε επίπεδο υπουργών, συμφωνήθηκε το κριτήριο της βιωσιμότητας να είναι το εξής: ο λόγος χρέος προς εισόδημα, να είναι μικρότερος ή ίσος του 8. Δηλαδή, αν το χρέος είναι 50.000 ευρώ, τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 6250 ευρώ.
  5. Ο αριθμός των δόσεων δεν θα είναι συγκεκριμένος για όλους αλλά θα κυμαίνεται ανάλογα με το ύψος των κερδών (EBITDA) o οποίος και θα καθορίζει τον τελικό αριθμό των δόσεων. Ο τελικός αριθμός των δόσεων, θα προκύπτει με βάση το EBITDA. Όσο μεγαλύτερα θα είναι τα κέρδη, τόσο μικρότερος θα είναι ο αριθμός των δόσεων. Δηλαδή, ο αριθμός των δόσεων θα μειώνεται και ο χρόνος της ρύθμισης θα επισπεύδεται αν το ποσοστό επί των κερδών που θα συμφωνηθεί (π΄χ το 10%) επιτρέπει στον οφειλέτη να καταβάλλει μεγαλύτερη δόση.
  6. Για την ένταξη στη ρύθμιση, θα υπάρχει και περιουσιακό κριτήριο. Το συνολικό ύψος του χρέους, θα συγκρίνεται με τη συνολική περιουσία του οφειλέτη. Αν η περιουσία είναι τουλάχιστον 25 φορές μεγαλύτερη από το χρέος, τότε δεν θα ισχύει η αυτοματοποιημένη διαδικασία ένταξης στη ρύθμιση.