«Τρέχουν» για τα επενδυτικά σχέδια του αναπτυξιακού

Στην τελική ευθεία και το ξεκαθάρισμα του παλαιού νόμου

«Τρέχουν» για τα επενδυτικά σχέδια του αναπτυξιακού

Έφτασε η ώρα όπου θα ολοκληρωθεί η φάση για πόσα επενδυτικά σχέδια του παλιού αναπτυξιακού (επενδυτικός νόμος 3299/2004) θα «διεκδικήσουν» την επιδότησή τους.
Στο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, γίνεται η συλλογή των στοιχείων, για το πόσα επενδυτικά σχέδια είχαν υλοποιήσει έως τις 31/7/2017 τουλάχιστον το 50% του οικονομικού τους αντικειμένου, προκειμένου να διαπιστωθεί ο αριθμός των επενδύσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις της επιλεξιμότητας.


Επιλέξιμες θα κριθούν και οι επενδύσεις, οι οποίες έως την παραπάνω ημερομηνία είχαν τροποποιηθεί προς το κατώτερο έως και 50% τόσο στο φυσικό, όσο και στο οικονομικό αντικείμενο, λόγω της κρίσης. Να σημειωθεί ότι στον παλιό αναπτυξιακό νόμο είχαν υπαχθεί αρχικώς πάνω από 10.200 επενδυτικά σχέδια. Στην καταγραφή που έγινε στο τέλος του 2015, προέκυψε ότι τα δυνητικώς επιλέξιμα σχέδια είχαν μειωθεί στα περίπου 6.300.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται το ύψος που θα διαμορφωθεί το αιτούμενο ποσό, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η καταβολή επιχορήγησης του δημοσίου μπορεί να ολοκληρωθεί σε πέντε ή έξι έτη. Ο ακριβής χρόνος καθορίζεται από την πορεία ολοκλήρωσης και ελέγχου του επενδυτικού σχεδίου.

Το υπουργείο θα προχωρήσει στην αύξηση των ελεγκτών που θα διενεργούν τους επιτόπιους ελέγχους για τη διαπίστωση υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης.

Οι ελεγκτές που θα ορίζονται στους επιτόπιους ελέγχους θα είναι τρεις για κάθε επενδυτικό σχέδιο.

Ο αγώνας για το νέο αναπτυξιακό

Την ίδια στιγμή, μέσα στους επόμενους μήνες οι περίπου 230 αξιολογητές καλούνται να αξιολογήσουν τα επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν σε δύο από τα τέσσερα καθεστώτα του νέου αναπτυξιακού νόμου, τη «Γενική επιχειρηματικότητα» και τις «Νέες ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

Μετά τις σημαντικές καθυστερήσεις που προκλήθηκαν στην αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων του νόμου 4399/2016, λόγω των τεχνικών προσαρμογών που έπρεπε να γίνουν στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, τώρα η κυβέρνηση τρέχει να προλάβει.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, τα στατιστικά στοιχεία των προτάσεων που έχουν υποβληθεί αποτυπώνουν μια πολύ πιο ισορροπημένη κατανομή των ενισχύσεων, κατ’ αρχάς με κριτήριο τους τομείς της οικονομίας που αφορούν.

Την πρώτη θέση μοιράζονται οι κλάδοι της αγροδιατροφής και του τουρισμού (με 260 επενδυτικά σχέδια και ποσοστό 32,4%), ενώ έπεται η βιομηχανία με 211 προτάσεις και ποσοστό 26,3%.

Μάλιστα, εμφανίζεται μια ιδιαίτερα ενθαρρυντική παρουσία της μεταποίησης, τόσο για αγροτικά προϊόντα (επεξεργασία και συντήρηση φρούτων, λαχανικών, ελαιόλαδου, επεξεργασία κρέατος, γαλακτοκομικών) όσο και για βιομηχανικά (φαρμάκου, χαρτιού, ξύλου, πλαστικών, δομικών υλικών). Επίσης, σημαντική παρουσία έχει και η εφοδιαστική αλυσίδα, όπως και οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας.