«Σωσίβιο» για 400.000 επιχειρήσεις ο εξωδικαστικός

Πάνω από 15.000 «λουκέτα» από την αρχή του 2017

«Σωσίβιο» για 400.000 επιχειρήσεις ο εξωδικαστικός

ΥΣΤΑΤΗ ευκαιρία σωτηρίας για 400.000 επιχειρήσεις που βρίσκονται «στο κόκκινο» αποτελεί ο εξωδικαστικός συμβιβασμός ρύθμισης χρεών. Η υπερφορολόγηση των επιχειρήσεων δημιουργεί σοβαρό πλήγμα στην αγορά, αλλά και στις ίδιες, οι οποίες αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και οδηγούνται σε «λουκέτο». Είναι γεγονός ότι στη συντριπτική πλειονότητά τους οι επιχειρηματίες νιώθουν απαισιόδοξοι, ενώ οκτώ στους δέκα θεωρούν ότι η γενική οικονομική κατάσταση θα επιδεινωθεί σημαντικά το τρέχον έτος.

Αποκαλυπτικά είναι και τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), σύμφωνα με τα οποία υπερβαίνουν τις 15.000 τα λουκέτα σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα από την αρχή του 2017 μέχρι σήμερα. Οι επιχειρήσεις που έκλεισαν το χρονικό διάστημα από αρχές του έτους μέχρι τέλη Ιουλίου διαμορφώθηκαν στις 15.252, με την πλειονότητα των λουκέτων να αφορά ατομικές επιχειρήσεις (10.863), ενώ με μεγάλη διαφορά ακολουθούν οι Ο.Ε. (1.938), οι ΕΠΕ (748), οι Ε.Ε. (736), οι Α.Ε. (504) κ.ο.κ.

Πλέον, ο εξωδικαστικός μηχανισμός, αποτελεί διέξοδο για εκατοντάδες χιλιάδες υπερχρεωμένες εταιρείες. Εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προβλέπει ότι ο αριθμός των δόσεων για οφειλές μπορεί να φτάσει έως και τις 120, το ελάχιστο ποσό της δόσης ανέρχεται στα 50 ευρώ, ενώ στη ρύθμιση υπάγονται μόνο χρέη προς το Δημόσιο που έχουν βεβαιωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2016.

Ποιοι εντάσσονται

Στον εξωδικαστικό μηχανισμό εντάσσονται και οι οφειλές προς το Δημόσιο που είχαν υπαχθεί σε προηγούμενες ρυθμίσεις. Σε αυτή την περίπτωση το Δημόσιο συναινεί εάν ισχύουν σωρευτικά οι δύο ακόλουθες προϋποθέσεις: πρώτον, το ύψος δόσης της υφιστάμενης ρύθμισης να υπερβαίνει τη μηνιαία δυνατότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, όπως αυτή αποδεικνύεται στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για την εξωδικαστική αναδιάρθρωση των χρεών του και, δεύτερον, η δυνατότητα αποπληρωμής να μην ξεπερνά τις 120 δόσεις.
Επίσης, επιτρέπεται η ένταξη μη ρυθμισμένων οφειλών προς το Δημόσιο έως 20.000 ευρώ και η αποπληρωμή τους γίνεται ως εξής: για βασικές οφειλές έως 3.000 ευρώ προβλέπεται αποπληρωμή το πολύ σε 36 δόσεις και δεν μπορεί να γίνει διαγραφή κανενός ποσού.
Για βασικές οφειλές από 3.001 έως 20.000 ευρώ προβλέπεται η αποπληρωμή έως 120 δόσεις και δίνεται η δυνατότητα διαγραφής τόκων και προσαυξήσεων. Η ελάχιστη μηνιαία δόση και στις δύο περιπτώσεις ανέρχεται σε 50 ευρώ.

Πότε χάνεται

Εφόσον ο οφειλέτης δεν καταβάλει τουλάχιστον τρεις δόσεις της σύμβασης αναδιάρθρωσης, τότε η ρύθμιση χάνεται. Το ίδιο συμβαίνει και εάν δεν υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, εφόσον υπέχει σχετική υποχρέωση, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, το αργότερο εντός τριών μηνών από την πάροδο της προθεσμίας υποβολής τους ή εντός τριών μηνών από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, εφόσον η προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει πριν από την έναρξη ισχύος της σύμβασης.
Εάν παραλείψει να εξοφλήσει ή να τακτοποιήσει με νόμιμο τρόπο τις οφειλές του προς το Δημόσιο ή υπέρ τρίτων που εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες βεβαιώθηκαν μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2016 (και επομένως δεν έχουν υπαχθεί στον εξωδικαστικό), εντός 90 ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος ή, σε περίπτωση δικαστικής επικύρωσης, από την ημερομηνία επικύρωσης της σύμβασης αναδιάρθρωσης ή, προκειμένου για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την έναρξη ισχύος ή την επικύρωση της σύμβασης, εντός 60 ημερών από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.

Κούρεμα στα πρόστιμα

Πριν από την υπαγωγή σε ρύθμιση τμηματικής εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο αφαιρούνται από τα χρέη αυτά ποσοστά έως και 95% από τα εξής πρόστιμα, εφόσον αυτά έχουν επιβληθεί αυτοτελώς και δεν έχουν συμβεβαιωθεί με την κύρια οφειλή:
- Από το πρόστιμο των 100 ευρώ για μη υποβολή πιστωτικών ή μηδενικών φορολογικών δηλώσεων ή για υποβολή εκπρόθεσμων πιστωτικών ή μηδενικών δηλώσεων.
- Από τα πρόστιμα για έκδοση φορολογικών στοιχείων από ηλεκτρονικούς μηχανισμούς μη εγκεκριμένους, τα οποία κυμαίνονται από 5.000 έως 20.000 ευρώ.
- Από τα πρόστιμα για έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων και από τα πρόστιμα για έκδοση ή λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων, τα οποία κυμαίνονται σε ποσοστά από 10% έως 100% της αξίας των στοιχείων.
- Από τα πρόστιμα για υποβολή ανακριβών φορολογικών δηλώσεων, τα οποία κυμαίνονται σε ποσοστά από 10% έως και 50% επί των διαφορών φόρου που έχουν διαπιστωθεί.
- Από το πρόστιμο για μη υποβολή χρεωστικής φορολογικής δήλωσης, το οποίο ανέρχεται στο 50% του φόρου που αποφεύχθηκε.
- Από τα πρόστιμα για μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων τα οποία κυμαίνονται από 500 έως 1.000 ευρώ, εφόσον οι συναλλαγές απαλλάσσονται του ΦΠΑ, ή από 250 έως 500 ευρώ, κατ’ ελάχιστον, εφόσον οι συναλλαγές βαρύνονται με ΦΠΑ.
- Από τα λοιπά πρόστιμα για διαδικαστικές φορολογικές παραβάσεις.
- Από τα λοιπά πρόστιμα για φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις.

Παγώνουν οι κατασχέσεις

Από τη στιγμή της ένταξης στον εξωδικαστικό συμβιβασμό, αναστέλλονται και τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης περιουσιακών στοιχείων, κυρίως κατασχέσεις για διάστημα από 70 ημέρες έως και 6 μήνες, κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης από το Μονομελές Πρωτοδικείο. Η επιχείρηση που ρυθμίζει τις οφειλές της βάσει του εξωδικαστικού και είναι συνεπής τυγχάνει σειράς ευεργετημάτων: α) δεν υπολογίζονται πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής κατά τη διάρκεια της σύμβασης αναδιάρθρωσης, β) στις επιχειρήσεις χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας και γ) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων του οφειλέτη. Η αναστολή, πάντως, δεν ισχύει για ληξιπρόθεσμες δόσεις της σύμβασης. Επίσης, προβλέπεται αναστολή των ποινικών διώξεων για χρέη προς το Δημόσιο.