ΕΔΣ: Επιτεύξιμοι οι στόχοι για φέτος, "θα δείξει" για το 2017

ΕΔΣ: Επιτεύξιμοι οι στόχοι για φέτος, "θα δείξει" για το 2017
Τι δείχνει η ​​πρώτη ​εξαμηνιαία έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου

Εφικτούς θεωρεί το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ) τους οικονομικούς στόχους για το 2016, σύμφωνα με έκθεση την οποία κατέθεσε στη Βουλή ο Πρόεδρος του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου​ κ. Παναγιώτης Κορλίρας. Η έκθεση (αναλυτικά εδώ) προβλέπεται από το Μνημόνιο και αποτελεί κριτήριο για την λήψη διορθωτικών μέτρων από την κυβέρνηση πριν τεθεί σε εφαρμογή ο αυτόματος «κόφτης» δαπανών. Όσον αφορά το 2017, η επίτευξη των στόχων θεωρείται επιτεύξιμη υπό προϋποθέσεις.

Ειδικότερα για το 2016, προβλέπεται ότι θα επιτευχθεί ο ετήσιος στόχος για τα έσοδα, ενώ, και για τις ετήσιες δαπάνες, εκτιμάται πως συγκεντρώνει μεγάλες πιθανότητες η διαμόρφωσή τους σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Προσχεδίου του προϋπολογισμού.

Το Συμβούλιο σημειώνει πως με βάση τις εξελίξεις του εννεαμήνου, τις ετήσιες εκτιμήσεις του Προσχεδίου, οι οποίες είναι συμβατές με την εκτίμηση του στόχου του πρωτογενούς πλεονάσματος (0,63%του ΑΕΠ) και λαμβάνοντας υπόψη και την ενδεχόμενη αναστροφή των τάσεων του εννεαμήνου στα (έσοδα και στις δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού) στο τελευταίο τρίμηνο του2016, εκτιμάται ότι τα ετήσια μεγέθη τουΚρατικού Προϋπολογισμούτο πιθανότερο είναι ότι θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Προσχεδίου. Η επιτυχής εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού χωρίς αποκλίσεις θα συμβάλει σημαντικά (χωρίς να διασφαλίζει) στην επίτευξη του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα της ΓΚ το 2016.

Όσο για τουςδημοσιονομικούς στόχους του 2017, το Συμβούλιο επισημαίνει πωςη επίτευξή τους εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από μια σειρά προϋποθέσεων και συνθηκών οι περισσότερες από τις οποίες, προς το παρόν, δεν έχουν διασφαλισθεί.

Προσθέτει πως ηέγκαιρη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών και προϋποθέσεων (π.χ. βελτίωση οικονομικού κλίματος, ταχύτατη εκκαθάριση του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών κλπ.) θα αυξήσει τις πιθανότητες επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων, και αντιστρόφως.

Παράλληλα όσον αφορά τουςφόρους, αξιολογείται «το γεγονός ότι η επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου για το 2017 βασίζεται κατά 80% στην αύξηση των εσόδων και μόνον κατά 20% στη συγκράτηση των δαπανών, σε ένα έτος που η οικονομία θα επανέλθει σε θετικό ρυθμό μεγέθυνσης αλλά και με δεδομένη την αίσθηση της "υπερφορολόγησης" που ενδέχεται να λειτουργήσει ως αντικίνητρο για εργασία και επιχειρηματικότητα».

Τέλος, το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο γενικότερα για τους υψηλούς στόχουςπρωτογενών πλεονασμάτωνεπισημαίνει: «Δεδομένου ότι οι όποιοι δημοσιονομικοί στόχοι για τα επόμενα χρόνια συναρτώνται με τη δυναμική της οικονομικής μεγέθυνσης, εντοπίζουμε και σχολιάζουμε την προοπτική να τεθούν υψηλοί στόχοι για πρωτογενή πλεονάσματα, ως ένα παράγοντα που, σε σημαντικό βαθμό, δεν επιδρά θετικά στη διαδικασία της μεγέθυνσης. Παράλληλα, τονίζουμε την ανάγκη να προχωρήσει μια αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος, με έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων και την στροφή προς διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ