Τελεσίγραφο από Βρυξέλλες: Έχετε διορία 3 μηνών για τις προσφυγικές ροές

Τελεσίγραφο από Βρυξέλλες: Έχετε διορία 3 μηνών για τις προσφυγικές ροές
Διορία τριών μηνών έδωσε στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προκειμένου να εφαρμόσει το πακέτο των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το Συμβούλιο υιοθέτησε τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αδυναμίες στη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αφορμή την προσφυγική κρίση.

Το Συμβούλιο της Ε.Ε. εξέδωσε σύσταση σχετικά με την αντιμετώπιση των σοβαρών ελλείψεων που διαπιστώθηκαν κατά την αξιολόγηση της εφαρμογής στην Ελλάδα του κεκτημένου του Σένγκεν στον τομέα της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων. Η σύσταση προτείνει στην Ελλάδα διορθωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των αδυναμιών.

Οι ενέργειες που καλείται να κάνει η Ελλάδα καλύπτουν τομείς όπως οι διαδικασίες εγγραφής και ταυτοποίησης, την επιτήρηση των συνόρων στη θάλασσα, διαδικασίες ελέγχου των χερσαίων συνόρων, την ανάλυση του κινδύνου, τους ανθρώπινους πόρους, τις υποδομές, τον τεχνικό εξοπλισμό και τη διεθνή συνεργασία.

Σε περίπτωση που περάσουν τρεις μήνες από τη σύσταση του Συμβουλίου χωρίς να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα ή τα μέτρα που έλαβε το κράτος –μέλος (δηλαδή η Ελλάδα) δεν είναι επαρκή η Κομισιόν μπορεί να ζητήσει την εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 26 του κώδικα συνόρων του Σένγκεν.

Διαβάστε τηνεπίσημη ανακοίνωση του Συμβουλίου ΕΔΩ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ