Επιδοτήσεις τέλος - Τι προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός

Επιδοτήσεις τέλος - Τι προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός
Στις ιδιαίτερες συνθήκες που υπάρχουν στη χώρα λόγω των άδειων δημοσίων ταμείων η κυβέρνηση επιχειρεί να προσαρμόσει τα δεδομένα του νέου αναπτυξιακού νόμου, με στόχο να τον θέσει σε ισχύ τους πρώτους μήνες του 2016.

Όπως εξήγησε σε κλειστή σύσκεψη με τους εκπροσώπους των επαγγελματικώνφορέων της Βορείου Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, ο ΓενικόςΓραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων Λόης Λαμπριανίδης, οι νέεςρυθμίσεις, στην ουσία επιβάλλονται εκ των πραγμάτων. Σύμφωνα με τον ίδιο ο νέοςαναπτυξιακός νόμος υπηρετεί διαφορετική λογική από τους προηγούμενους, κυρίωςσε ότι αφορά τις επιχορηγήσεις, που μειώνονται αισθητά και οι οποίες«αντισταθμίζονται» με φοροαπαλλαγές ή εγγυήσεις δανείων.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. Ο κ. Λαμπριανίδης κωδικοποίησε τις καινοτομίες -όπως τιςχαρακτήρισε- του νέου αναπτυξιακού νόμου ως ακολούθως:

 Απλοποίηση διαδικασιών και διαφάνεια, κάτι που απαιτεί την ελάφρυνση της ΓενικήςΔιεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων και τη μετατροπή της σε υπηρεσία με επιτελικόρόλο.

 Η ενίσχυση θα γίνεται κυρίως με φοροαπαλλαγές, υπεραποσβέσεις, εγγυήσειςδανείων, κεφαλαιακές συμμετοχές κ.λπ.

 Οι επιχορηγήσεις θα είναι πολύ περιορισμένες, λόγω της χαμηλής ρευστότητας του δημοσίου που οφείλεται, στο εξαιρετικά περιορισμένο Πρόγραμμα ΔημοσίωνΕπενδύσεων και στις σχετικά περιορισμένες δυνατότητες χρηματοδότησης από τοΕΣΠΑ.

 Θα χρησιμοποιηθούν νέα χρηματοδοτικά εργαλεία (Funds).

 Θα δοθεί έμφαση στην αύξηση της απασχόλησης κυρίως ειδικευμένων ατόμων, στηδυνατότητα ενίσχυσης και «επιχειρήσεων σε φάση αναδιάρθρωσης», καθώς και στηνενίσχυση και άυλων δαπανών.

 Θα υπάρχει πρόνοια και για ξένες άμεσες επενδύσεις.

 Ο νόμος θα αποτελείται από ένα «Νόμο πλαίσιο» και από επιμέρους «καθεστώτα».

 Θα ληφθεί μέριμνα συμβατότητας με το ΕΣΠΑ, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα

αυτόματης ένταξης έργων σε αυτό.

 Θα υπάρχει έλεγχος ότι τηρήθηκαν τα υπεσχημένα, αλλά σε πολλές περιπτώσεις θαείναι στατιστικός και δειγματοληπτικός. Θα ακολουθηθεί, δηλαδή, η λογική τουελέγχου των αδειοδοτήσεων.

 Όλες οι ενισχύσεις (φορολογικά κίνητρα, επιδότηση επιτοκίου κ.λπ.) θα αναχθούν σεισοδύναμα επιχορηγήσεων με βάση παρούσες αξίες και θα εξαρτώνται κάθε φοράαπό τις προβλέψεις του Χάρτη περιφερειακών Ενισχύσεων της Κοινότητας.

 Καταργείται η ίδια συμμετοχή και το ποσοστό της ενσωματώνεται στη διασφάλισητης απαραίτητης εξωτερικής –τραπεζικής ή άλλης- χρηματοδότησης.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον κ. Λαμπριανίδη ο νέος νόμοςκατηγοριοποιεί τις επενδύσεις που θα στηριχθούν στους ακόλουθους άξονες:

1. Οριζόντιες δράσεις θα υπάρξουν για όλες τις επιχειρήσεις με έμφαση στην έρευνα,στην τεχνολογική αναβάθμιση, αλλά και την εξωστρέφεια. Επίσης ο νέος νόμοςευνοεί τις δικτυώσεις και τους συνεταιρισμούς. Αυτό σημαίνει ότι με ειδικήμοριοδότηση θα πριμοδοτηθούν σχέδια που αφορούν την τεχνολογική εξέλιξη και τιςεξαγωγές, ενώ για μία ακόμη φορά η πολιτεία θέλει να δώσει ώθηση στη δημιουργίαclusters επιχειρήσεων, αλλά και συνεταιρισμών προσώπων. Σε αυτό τον άξονασυμπεριλαμβάνονται οι επενδύσεις του αγροδιατροφικού τομέα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πιθανόν το όριο των επενδύσεων του αναπτυξιακού να τεθείστις 500.000 ευρώ και άνω, ώστε να μη συμπίπτουν με τα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

2. Η αξιοποίηση του θεσμού Fund of funds. Δηλαδή η δημιουργία συμπράξεωνανάμεσα στο δημόσιο -μέσω κάποιου ή κάποιων αναπτυξιακών ταμείων στα πρότυπατου ΤΑΝΕΟ- που σε συνεργασία και από κοινού με ιδιωτικά venture capitals, θαπαρέχουν χρηματοδότηση σε τρεις κατευθύνσεις:

Πρώτον, στις επενδύσεις επιχειρήσεων υψηλής ή σχετικά υψηλής τεχνολογίας, στηνοποία εντάσσονται οι εταιρίες πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και «lifesciences» (παραγωγή φαρμάκων, σκευασμάτων, ιατρικών βοηθημάτων κ.λπ.).

Δεύτερον, στην αναδιάρθρωση βιώσιμων επιχειρήσεων, που εκτιμάται ότι έχουνπροοπτικές. Όπως και στην αναβίωση επιχειρήσεων που έχουν κλείσει, αλλά ηυποδομή τους παραμένει λειτουργική. Τρίτον, σε επενδύσεις μεγάλων επιχειρήσεων,που απασχολούν πάνω από 250 εργαζομένους. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή οικανονισμοί της ΕΕ απαγορεύουν τις κρατικές ενισχύσεις σε εταιρίες που δενθεωρούνται μικρομεσαίες, θα πρέπει η Ελλάδα να ζητήσει και να πετύχει την άδειααπό την Κομισιόν, ώστε να υπάρξει παρέκκλιση ειδικά για τη χώρα μας.

Επίσης, σε αυτές τις κατηγορίες επενδύσεων θα μπορούν να δοθούν δάνεια,επιστρεπτέες προκαταβολές, καθώς και να παρασχεθούν κρατικές εγγυήσεις.

3. Ειδική κατηγορία ενίσχυσης από το νέο αναπτυξιακό νόμο θα αποτελέσει η λεγόμενη«Αλυσίδα Αξίας», που θα καθορίζεται ανά περιφέρεια. Στην ουσία πρόκειται γιαδράση που αφορά τον αγροτοδιατροφικό τομέα. Κάθε περιφέρεια θα επιδείξει κάποιους τομείς που έχουν ιδιαίτερες επιδόσεις, οι οποίοι θα υποστηριχθούν από τηναρχή μέχρι το τέλος.

4. Εντελώς ξεχωριστή κατηγορία στον αναπτυξιακό νόμο θα αποτελέσουν οι επενδύσειςμεγάλου οικονομικού ύψους, το οποίο ο κ. Λαμπριανίδης προσδιόρισε πέριξ των 10εκατ. ευρώ, χωρίς να αποκλείεται ο πήχης αυτός να διαφοροποιηθεί προς τα πάνω ήπρος τα κάτω. Σε αυτή την περίπτωση το κράτος αναλαμβάνει να εξυπηρετήσει τηνεπιχείρηση σε γραφειοκρατικό επίπεδο, όπως η έκδοση αδειών, ώστε να υπάρχουνγρήγοροι χρόνοι και να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις.

Με ζωηρέςεπιφυλάξεις

Με ζωηρές επιφυλάξεις αντιμετώπισαν τον κ. Λόη Λαμπριανίδη οι εκπρόσωποι τωνπαραγωγικών φορέων της Β. Ελλάδος, κυρίως -όπως λένε- της ασάφειας ορισμένωνθέσεων του.

Για παράδειγμα αναφέρουν το θέμα της ίδιας συμμετοχής, που(υποτίθεται ότι) καταργείται, καθώς είναι γνωστό ότι οι τράπεζες για να δανείσουνζητούν από τις επιχειρήσεις να εισφέρουν και δικά τους χρήματα. Επίσης, πολλοίθεώρησαν ότι οι καινοτόμες προτάσεις του κ. Λαμπριανίδη δεν είναι και τόσοκαινοτόμες, αφού ανάλογες ρυθμίσεις υπάρχουν και στους προηγούμενους. Άλλο ανλειτούργησαν λιγότερο ή περισσότερο.

Από την άλλη όλοι συμφωνούν ότι οιφοροαπαλλαγές και οι φορολογικοί και ασφαλιστικοί συμψηφισμοί βοηθούν στο νατελειώσει γρηγορότερα η δουλειά, αφού το σύστημα των φορολογικών ελέγχων είναιαπείρως πιο οργανωμένο από τον ελεγκτικό μηχανισμό του αναπτυξιακού νόμου, πουστην ουσία στήνεται κάθε φορά α λα καρτ, ενώ με αυτό τον τρόπο ξεπερνιούνται καιθέματα ρευστότητας του δημοσίου.

Γι’ αυτό οι συμψηφισμοί -όπως επανέλαβε ο κ.Λαμπριανίδης- θα αξιοποιηθούν για να εξοφληθούν τα χρέη των παλαιώναναπτυξιακών, που εκτιμώνται πάνω από 3 δισ. ευρώ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ