Σε εξέλιξη η συζήτηση στη Βουλή για την εξεταστική επιστροπή για τα μνημόνια

Σε εξέλιξη η συζήτηση στη Βουλή για την εξεταστική επιστροπή για τα μνημόνια
Η Ολομέλεια της Βουλής αποφασίζει σήμερα για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής που θα διερευνήσει τις συνθήκες υπαγωγής της χώρας στα μνημόνια και το καθεστώς επιτήρησης.

Βάσει της ημερήσιας διάταξης που έχει εκδοθεί, θα υπάρξει συζήτηση και λήψη απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 144 του Κανονισμού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Κ.Ο. τουΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας και 148 βουλευτές του κόμματός του και ο πρόεδρος της Κ.Ο. των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Πάνος Καμμένος και 12 βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, «για την υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των μνημονίων και της επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτημα που σχετίζεται με την εφαρμογή και την υλοποίηση των Μνημονίων.

Σύμφωνα με όσα ορίζουν τα άρθρα του Κανονισμού της Βουλής που αναφέρονται στη συγκρότηση και λειτουργία των εξεταστικών επιτροπών, η απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειoψηφία των παρόντων, η oπoία δεν μπoρεί να είναι κατώτερη από τα δύo πέμπτα (2/5) τoυ όλoυ αριθμoύ των βoυλευτών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ