Τι λένε κυβερνητικές πηγές για τα 40 εκατ. που πρέπει να καταβάλουν τα εθνικά κανάλια

Τι λένε κυβερνητικές πηγές για τα 40 εκατ. που πρέπει να καταβάλουν τα εθνικά κανάλια
Για εφαρμογή στην πράξη της ίσης μεταχείρισης όλων απέναντι στο νόμο, και προάσπιση των συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου κάνουν λόγο κύκλοι της κυβέρνησης, μετά την εφαρμογή του νόμου σχετικά με το αντάλλαγμα για την χρήση διαύλων ραδιοσυχνοτήτων από τους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας κατά τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014.

Υπενθυμίζεται ότι χθες από το Μαξίμου διέρρευσε ότι τα κανάλια καλούνται να καταβάλουν άμεσα 40 εκατ. ευρώ για τις ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες. Μετά τη διαρροή, πολλοί έκαναν λόγο για τακτοποιημένες οφειλές μέσω συμψηφισμών.

Όπως τονίζουν ανώτατα κυβερνητικά στελέχη «βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν. 2328/1995, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η άδεια λειτουργίας των τηλεοπτικών σταθμών χορηγείται υπό τον όρο της καταβολής ελάχιστου ετησίου ανταλλάγματος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου για τη χρήση ορισμένου ή ορισμένων διαύλων ραδιοσυχνοτήτων που παραχωρούνται στο σταθμό αυτής της κατηγορίας.

Στις ως άνω διατάξεις προβλέπεται ρητώς και ευθέως ότι το αντάλλαγμα καθορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί των ακαθάριστων εσόδων των τηλεοπτικών σταθμών, ενώ τα ποσοστά αυτά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τύπου και Μ.Μ.Ε. και εισπράττονται σε ετήσια βάση κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει κάθε φορά.

Δεν υπάρχει, όμως, διάταξη που να προβλέπει συμψηφισμούς για το τέλος αυτό. Τελευταία φορά που υπογράφτηκαν παρόμοιες αποφάσεις καταβολής ανταλλαγμάτων ήταν από τον τότε Υπουργό Επικρατείας κ. Παντελή Καψή για τα έτη μέχρι το 2010 και από τότε μέχρι σήμερα δεν εκδόθηκε καμία σχετικά απόφαση.

Διαβάστε ακόμη

Λυπητερή δεκάδων εκατομμυριών ευρώ στους καναλάρχες στέλνει η κυβέρνηση