Σε άνοδο η οικοδομή - Αύξηση 7,1% στις οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν το 2023

Σε άνοδο η οικοδομή - Αύξηση 7,1% στις οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν το 2023

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την εικόνα του περασμένου Δεκεμβρίου 

Ανοδικά κινήθηκε η οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα κατά την περυσινή χρονιά.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, από τον Ιανουάριο 2023 έως τον Δεκέμβριο 2023, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολοτης Χώρας, ανήλθε σε 26.962 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6.238.016 m2 επιφάνειας και 29.171.122 m3όγκου.

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2022 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 7,1% στον αριθμό τωνοικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 12,2% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 16,0% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2023, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στοσύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 7,2% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 11,9% στηνεπιφάνεια και αύξηση κατά 15,9% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2022. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τηνανωτέρω περίοδο, είναι 2,4%.

Η εικόνα τον Δεκέμβριο

Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας), κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2023, στο σύνολοτης Χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.533 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 633.510m2 επιφάνειας και 2.971.021 m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 0,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 6,8% στην επιφάνεια και μείωση κατά 10,9% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2023 ανήλθαν σε 2.498 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 611.618 m2 επιφάνειας και 2.857.625 m3όγκου, παρουσιάζονταςαύξηση κατά 0,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 8,9% στην επιφάνεια και μείωση κατά 12,7% στονόγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022.

Oι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2023, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 35 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 21.892 m2 επιφάνειας και 113.396 m3όγκου. Το ποσοστόσυμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Δεκέμβριο 2023,είναι 3,8%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ