Scope: Διατήρησε αμετάβλητη την αξιολόγηση της Ελλάδας στο ΒΒΒ- με σταθερό outlook

Scope: Διατήρησε αμετάβλητη την αξιολόγηση της Ελλάδας στο ΒΒΒ- με σταθερό outlook

Βλέπει ανάπτυξη 2,2% φέτος και 2,3% το 2025

Αμετάβλητη διατήρησε την πιστοληπτική του αξιολόγηση για το αξιόχρεο της Ελλάδας ο γερμανικός οίκος Scope στη βαθμίδα ΒΒΒ- που είχε δώσει στην χώρα μας πέρυσι τον Αύγουστο, διατηρώντας ταυτόχρονα και σταθερές τις προοπτικές, παρά τις προσδοκίες για περαιτέρω αναβάθμιση.

Όπως αναφέρει ο οίκος αξιολόγησης, η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Ελλάδας με BBB- υποστηρίζεται από πολλαπλά πιστωτικά πλεονεκτήματα.

 • Πρώτον, η ενισχυμένη ευρωπαϊκή θεσμική στήριξη μετά την κρίση της Covid-19, με τη μορφή έκτακτων παρεμβάσεων νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των καινοτομιών των τελευταίων ετών που καταδεικνύουν ένα πιο μακροπρόθεσμο νομισματικό στήριγμα για την Ελλάδα. Η απόκτηση από την Ελλάδα αξιολόγησης επενδυτικής βαθμίδας που είναι αποδεκτή από την ΕΚΤ έχει ενισχύσει τη σταθερότητα της στήριξης του Ευρωσυστήματος για τα ελληνικά χρεόγραφα.
 • Επιπλέον, ο δείκτης χρέους της γενικής κυβέρνησης και το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης της χώρας βρίσκονται σε τροχιά βελτίωσης σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, υποστηριζόμενα από την οικονομική ανάκαμψη, τον αυξημένο πληθωρισμό παράλληλα με την εκ νέου επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος.
 • Τέλος, οι πολιτικές διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων περιόρισαν τα υψηλά ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων, ενίσχυσαν τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος και κινητοποίησαν τις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα, διευκολύνοντας τις δυσχέρειες που συνδέονται με τις αδυναμίες του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και αντισταθμίζοντας τις ιστορικά χαμηλές ιδιωτικές επενδύσεις.

Πώς θα κινηθεί η ανάπτυξη

Η Scope αναμένει ότι η ελληνική οικονομία θα παρουσιάσει συγκριτικά εύρωστη ανάπτυξη 2,2% το 2024 και 2,3% το 2025, συγκρίσιμη με την εκτιμώμενη ανάπτυξη 2,1% πέρυσι. Η κατανάλωση των νοικοκυριών αναμένεται να παραμείνει εύρωστη, εν μέσω επιβραδυνόμενων πληθωριστικών πιέσεων και ενίσχυσης των αποτελεσμάτων της αγοράς εργασίας, ενώ η πρόσφατη χαλάρωση των όρων χρηματοδότησης θα στηρίξει την ανάκαμψη των επενδύσεων. Ένα ευνοϊκότερο εξωτερικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της ανάκαμψης της ζήτησης από τους ευρωπαίους εμπορικούς εταίρους, θα πρέπει επίσης να στηρίξει τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης. Ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ θα πρέπει να μειωθεί σε περίπου 140% έως το 2028 (από 160% που εκτιμάται στο τέλος του 2023), υποστηριζόμενος από διατηρήσιμα πρωτογενή πλεονάσματα κατά τα επόμενα έτη, αντισταθμίζοντας σε μεγάλο βαθμό την παράλληλη αύξηση της επιβάρυνσης από την καταβολή τόκων.

Τα «σύννεφα»

Οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας εξακολουθούν να περιορίζονται από:

 • Πρώτον, το σταθερά υψηλό δημόσιο χρέος, το οποίο αντιπροσωπεύει μια μακροπρόθεσμη ευπάθεια στις επανεκτιμήσεις του κρατικού κινδύνου στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Η σταδιακή αποδυνάμωση της ευνοϊκής διάρθρωσης του χρέους της Ελλάδας μπορεί να αποτελέσει πρόκληση μεσοπρόθεσμα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Ελλάδα εκδίδει χρέος στις ιδιωτικές αγορές, γεγονός που αυξάνει το μέσο κόστος χρηματοδότησης, μειώνει τη μέση διάρκεια του χρέους και αυξάνει σταδιακά το μερίδιο του ιδιωτικού χρέους αντί του δημόσιου. Αυτή η μετάβαση από τη δημόσια στην ιδιωτική κατοχή του χρέους επιταχύνεται περαιτέρω από την ποσοτική σύσφιξη της ΕΚΤ.
 • Δεύτερον, οι αδυναμίες του τραπεζικού τομέα παραμένουν.
 • Τέλος, διαρθρωτικές-οικονομικές αδυναμίες, όπως το μέτριο μεσοπρόθεσμο αναπτυξιακό δυναμικό, η υψηλή (αν και έντονα μειούμενη) ανεργία, ο αδύναμος εξωτερικός τομέας και οι μακροπρόθεσμες περιβαλλοντικές προκλήσεις συνιστούν πιστωτικούς περιορισμούς.

Οι σταθερές προοπτικές αντανακλούν την άποψη του Scope ότι οι κίνδυνοι παραμένουν ισορροπημένοι.

Το καλό σενάριο

Οι μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις/προοπτικές θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν εάν, μεμονωμένα ή αθροιστικά:

 1. η ονομαστική ανάπτυξη και η δημοσιονομική εξυγίανση διατηρήσουν μεσοπρόθεσμα μια ισχυρή και διατηρήσιμη καθοδική πορεία του δημόσιου χρέους,
 2. οι κίνδυνοι του τραπεζικού τομέα περιοριστούν περαιτέρω, μέσω της ενίσχυσης της κεφαλαιοποίησης των τραπεζών, της περαιτέρω μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων ή/και του περιορισμού των δεσμών κράτους-τραπεζών, ή/και
 3. οι διαρθρωτικές-οικονομικές και εξωτερικές ανισορροπίες μειωθούν, αυξάνοντας το μεσοπρόθεσμο αναπτυξιακό δυναμικό και ενισχύοντας τη μακροοικονομική βιωσιμότητα.

Το αρνητικό σενάριο

Αντίθετα, οι αξιολογήσεις/προοπτικές θα μπορούσαν να υποβαθμιστούν εάν, μεμονωμένα ή αθροιστικά:

 1. η στήριξη του Ευρωσυστήματος για το ελληνικό χρέος μειωθεί σημαντικά, προκαλώντας την αποκρυστάλλωση πιο σοβαρών σεναρίων της αγοράς,
 2. οι δημοσιονομικές πολιτικές παραμείνουν χαλαρές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή λάβει χώρα μια πιο σοβαρή οικονομική ύφεση, εμποδίζοντας ή αντιστρέφοντας την τρέχουσα πορεία μείωσης του λόγου του δημόσιου χρέους,
 3. οι κίνδυνοι του τραπεζικού τομέα ενταθούν εκ νέου, αυξάνοντας τον κίνδυνο αποκρυστάλλωσης ενδεχόμενων υποχρεώσεων που επηρεάζουν τον κρατικό ισολογισμό, ή/και
 4. η βιωσιμότητα της μακροοικονομικής ανάπτυξης εξασθενίσει ή/και οι μακροοικονομικές και εξωτερικές ανισορροπίες αυξηθούν.

Σημειώνεται ότι το 2023, η Scope Ratings έγινε αποδεκτή ως νέο εξωτερικό ίδρυμα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ειδικότερα, στις 2 Νοεμβρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε να αποδεχθεί τον οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Scope Ratings GmbH (Scope Ratings) ως νέο εξωτερικό ίδρυμα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (ECAI) για τους σκοπούς του Πλαισίου Πιστοληπτικής Αξιολόγησης του Ευρωσυστήματος (ECAF). Όπως μετέδιδε τότε το Capital.gr, η διαδικασία ενσωμάτωσης της Scope Ratings στην υποδομή πληροφορικής του Ευρωσυστήματος θα ξεκινούσε αμέσως και είναι πιθανό να διαρκέσει αρκετούς μήνες. Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της δυνατότητας χρήσης της Scope Ratings για σκοπούς νομισματικής πολιτικής θα προαναγγελθεί στον ιστότοπο της ΕΚΤ.

Τα επόμενα «ραντεβού»

Τα επόμενα ραντεβού τους οίκους αξιολόγησης έχουν ως εξής:

• DBRS – 8 Μαρτίου (BBB με stable outlook)
• MOODY’S – 15 Μαρτίου (Ba1) – ο μόνος οίκος που δεν έχει δώσει ακόμα επενδυτική βαθμίδα
• S&P – 19 Απριλίου (ΒΒΒ- με stable outlook)
• FITCH – 31 Μαΐου (ΒΒΒ- με positive outlook)
• SCOPE RATINGS – 12 Ιουλίου
• DBRS – 6 Σεπτεμβρίου
• MOODY’S – 13 Σεπτεμβρίου
• S&P – 18 Οκτωβρίου
• FITCH – 22 Νοεμβρίου
• SCOPE RATINGS – 6 Δεκεμβρίου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ