ΚΕΠΕ: Σε πτώση ο δείκτης φόβου τον Απρίλιο - Θετικές οι προοπτικές για την ελληνική αγορά

ΚΕΠΕ: Σε πτώση ο δείκτης φόβου τον Απρίλιο - Θετικές οι προοπτικές για την ελληνική αγορά

Μείωση της αβεβαιότητας για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς, αλλά και ενδείξεις για βελτίωση των οικονομικών συνθηκών, «βλέπει» το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), με τον «δείκτη φόβου» που καταρτίζει να σημειώνει μείωση στο 27,4% τον Απρίλιο από 29,92% τον Μάρτιο. Ο δείκτης παρέμεινε σε επίπεδα χαμηλότερα του ιστορικού μέσου όρου του (από τον Ιανουάριο του 2004) για την ελληνική αγορά, ο οποίος είναι στο 32,50%

Πιο αναλυτικά, ο Σύνθετος Δείκτης Προήγησης (ΣΔΠ) του ΚΕΠΕ – που παρέχει πρόδρομες ενδείξεις για την πορεία και τις μεταστροφές στην ελληνική οικονομική δραστηριότητα, πριν από την αποτύπωσή τους στα τρέχοντα μεγέθη της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας – σημείωσε άνοδο για πέμπτη συνεχόμενη περίοδο, φτάνοντας σε νέο ανώτατο επίπεδο για το σύνολο της περιόδου εξέτασης. Η εν λόγω εξέλιξη αποτελεί συνέχεια της συνολικά ανοδικής πορείας που ακολουθεί ο ΣΔΠ από τα μέσα του 2020 και έπειτα.

Σε αυτή τη βάση, θεωρείται ότι αντανακλά την ενίσχυση των θετικών προσδοκιών και εκτιμήσεων των συμμετεχόντων στην οικονομική δραστηριότητα, παρέχοντας πρόδρομες ενδείξεις για βελτίωση των οικονομικών συνθηκών.

Παράλληλα, όπως τονίζει το ΚΕΠΕ, καταδεικνύει ότι δεν υπερισχύουν οι αρνητικές επιπτώσεις και η απορρέουσα αβεβαιότητα που σχετίζονται με την εξέλιξη του πληθωρισμού και των επιτοκίων.

«Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη καθίσταται η επανεκτίμηση του ΣΔΠ με στόχο την απόκτηση επιπρόσθετων ενδείξεων, καθώς η ενσωμάτωση νέων στοιχείων αναμένεται να καταδείξει τη συνέχιση ή μη των παρατηρούμενων τάσεων αναφορικά με την πορεία της μελλοντικής εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας» σημειώνει το ΚΕΠΕ.

Εν τω μεταξύ, ο δείκτης τεκμαρτής μεταβλητότητας KEPE GRIV ή δείκτης «φόβου» αποτυπώνει την αβεβαιότητα των συμμετεχόντων στην αγορά παραγώγων για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς και υπολογίζεται στη βάση των τιμών των δικαιωμάτων προαίρεσης του δείκτη FTSE/X.A. Large Cap.

Η τιμή του δείκτη KEPE GRIV μειώθηκε τον Απρίλιο του 2023 φτάνοντας το 26,67% στις 28/4/2023 από 29,10% στις 31/3/2023. Επιπλέον, η μέση ημερήσια τιμή του δείκτη μειώθηκε φτάνοντας το 27,40% τον Απρίλιο του 2023 από 29,92% τον Μάρτιο του 2023. Ο δείκτης παρέμεινε σε επίπεδα χαμηλότερα του ιστορικού μέσου όρου του (από τον Ιανουάριο του 2004) για την ελληνική αγορά, ο οποίος είναι στο 32,50%. Η εξέλιξη του δείκτη αποτυπώνει μείωση της αβεβαιότητας για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς σε σχέση με τα τέλη του προηγούμενου μήνα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ