Όλα για τα τέλη κυκλοφορίας, τις πινακίδες και τα τεκμήρια των ΙΧ εν μέσω καραντίνας

Όλα για τα τέλη κυκλοφορίας, τις πινακίδες και τα τεκμήρια των ΙΧ εν μέσω καραντίνας

Οι ημέρες που περνάμε λόγω πανδημίας και lockdown, έφερε αλλαγές τόσο στον τρόπο κατάθεσης των πινακίδων, όσο και στον χρόνο αποπληρωμής των τελών κυκλοφορίας.

Παράταση αποπληρωμής μέχρι 26 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με το κοινό δελτίο τύπου των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της 7ης Δεκεμβρίου 2020, ανακοινώθηκε παράταση της προθεσμίας για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του 2021 και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, και με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου, θα παραταθεί η προθεσμία για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του 2021, καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία, έως τις 26 Φεβρουαρίου 2021.

Το Υπουργείο Οικονομικών τονίζει ότι δεν θα υπάρξει νέα παράταση και η εξόφληση των τελών κυκλοφορίας πρέπει να γίνει έως τις 26 Φεβρουαρίου 2021, παράταση κατά δύο μήνες, Ηλεκτρονική κατάθεση πινακίδων

Στο Νόμο 4758/2020 (ΦΕΚ Τεύχος A’ 242/04.12.2020) του υπουργείου οικονομικών με τίτλο «Περιστολή του λαθρεμπορίου-Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων», που ψηφίστηκε (2.12.2020) και συγκεκριμένα στο άρθρο 66 προβλέπεται ηλεκτρονική δήλωση ακινησίας αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας.

Η πλατφόρμα

Σύμφωνα με την διάταξη οι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι του οχήματος, θα μπορούν να μπαίνουν στην Φορολογική Διοίκηση ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και να δηλώνουν την ακινησία του οχήματος, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να επισκέπτονται την Δ.Ο.Υ..

Το νέο στοιχείο είναι ότι η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος δεν παραδίδονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και δεν θα έχει υποχρέωση αποστολής των πινακίδων στην Δ.Ο.Υ. (εφορία), θα αρκεί η δήλωσή του στην πλατφόρμα.

Στην πλατφόρμα θα δηλώνονται:

  • τα ακριβή στοιχεία της πόλης,
  • της οδού και του αριθμού και
  • του σημείου ακινητοποίησης του οχήματος.

Αμέσως μετά τη δήλωση, ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος έχει υποχρέωση να αφαιρέσει από το όχημα τις πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας του και να φυλάξει το όχημα.

Μάλιστα - τα οχήματα, για τα οποία υποβλήθηκε δήλωση ακινησίας, απαγορεύεται απολύτως να κυκλοφορήσουν για οποιαδήποτε αιτία. Επίσης, όχημα που εντοπίζεται σταθμευμένο σε διαφορετικό σημείο από αυτό το οποίο έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική ακινησία ή διερχόμενο, θεωρείται ότι κυκλοφόρησε.

Προκειμένου για την έκπτωση των τελών κυκλοφορίας, η ακινησία δηλώνεται πριν την έναρξη του έτους που αφορά και ισχύει μέχρι την ανάκλησή της μέσω αίτησης άρσης ακινησίας.

Δήλωση ακινησίας μετά την έναρξη του έτους που αφορά, δεν λαμβάνεται υπόψη για τις ανάγκες έκπτωσης των τελών κυκλοφορίας.

Πρόστιμα

Αυτοκίνητο όχημα, για το οποίο υποβλήθηκε δήλωση ακινησίας, απαγορεύεται απολύτως να κυκλοφορήσει για οποιαδήποτε αιτία.

Όχημα, για το οποίο έχει δηλωθεί ακινησία, εάν εντοπισθεί στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργούνται από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα και από τις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, είτε να κυκλοφορεί είτε να φέρει πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, αίρεται αυτοδικαίως η ακινησία και επιβάλλονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, πέραν των τελών κυκλοφορίας και του προστίμου μη καταβολής αυτών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, και διοικητικό πρόστιμο ίσο με δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο του προηγουμένου εδαφίου τριπλασιάζεται και, με απόφαση του κατά νόμο αρμοδίου οργάνου, αφαιρείται για τρία (3) έτη το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος.

Όχημα που εντοπίζεται σταθμευμένο σε διαφορετικό σημείο από αυτό το οποίο έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική ακινησία ή διερχόμενο, θεωρείται ότι κυκλοφόρησε.

Άρση ακινησίας

Πέρα από τα πρόστιμα σε περίπτωση διακοπής της ακινησίας με σκοπό να τεθεί το αυτοκίνητο σε κυκλοφορία, ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος αυτού υποχρεούται προηγουμένως να το δηλώσει στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης (ηλεκτρονικά αναμένονται οδηγίες).

Για οχήματα που τίθενται σε ακινησία, η άρση αυτής πραγματοποιείται με υποβολή αίτησης ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ), εφόσον καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας του έτους της άρσης.

Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. δύνανται να ορίζονται περιπτώσεις για τις οποίες η κατάθεση της αίτησης για τη θέση σε ακινησία και την άρση αυτής θα συνεχίσει να υποβάλλεται στις Δ.Ο.Υ.»

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται τα όργανα και η διαδικασία ελέγχου για τη διαπίστωση των παραβάσεων των προηγουμένων εδαφίων, η διαδικασία ενημέρωσης των αρμοδίων οργάνων για την επιβολή των κυρώσεων από τα αρμόδια όργανα για τη διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται στα προηγούμενα εδάφια, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

Τέλη με τον μήνα το 2021;

Ανοικτό αφήνει ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, με δηλώσεις του, το ενδεχόμενο ώστε να κατατεθεί στη Βουλή η διάταξη που επιτρέπει στους οδηγούς αυτοκινήτων να πληρώνουν αναλογικά τέλη μόνο για το χρονικό διάστημα που αυτά βρίσκονται σε κυκλοφορία και όχι για το σύνολο της χρονιάς, λόγω της πανδημίας.

Αυτό θα επιτρέψει στους οδηγούς να καταθέσουν -και μάλιστα ηλεκτρονικά- τις πινακίδες κυκλοφορίας στις ΔΟΥ γνωρίζοντας ότι μπορούν να κάνουν την (επίσης ηλεκτρονική) ανάκτηση ανά πάσα στιγμή μέσα στο έτος.

Τα προηγούμενα χρόνια, η νομοθετική διάταξη που επιτρέπει στους οδηγούς να πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα κατατίθεται στη Βουλή τον Απρίλιο ή τον Μάιο.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπουργού, λόγω της πανδημίας, εξετάζεται να δοθεί η δυνατότητα στους οδηγούς να καταθέτουν τις πινακίδες και να τις ανακτούν ακόμη και ύστερα από έναν μήνα πληρώνοντας αντί για το σύνολο των τελών κυκλοφορίας, τα δωδέκατα που αντιστοιχούν στους μήνες που θα κυκλοφορήσει το όχημα (11 δωδέκατα για τα οχήματα που θα κυκλοφορήσουν τον Φεβρουάριο, 10 δωδέκατα για τα οχήματα που θα κυκλοφορήσουν τον Μάρτιο κ.ο.κ.).

«Κέρδη» από την κατάθεση των πινακίδων.

Με την υποβολή δηλώσεων «ακινησίας» και την «κατάθεση» των πινακίδων:

  • Όσοι φορολογούμενοι κατέχουν Ι.Χ. αυτοκίνητα με κινητήρες μέχρι 1.928 κυβικά εκατοστά θα απαλλαγούν από τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2021.
  • Όσοι φορολογούμενοι κατέχουν Ι.Χ. αυτοκίνητα κυβισμού άνω των 1.928 κυβικών εκατοστών θα απαλλαγούν από την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του έτους 2021 και δεν θα πληρώσουν καθόλου φόρο πολυτελούς διαβίωσης γλιτώνοντας ποσά που κυμαίνονται από 287 έως και πάνω από 4.000 ευρώ.
  • Οι κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτων, ανεξαρτήτως κυβισμού, θα γλιτώσουν από την εφαρμογή των τεκμηρίων διαβίωσης για το έτος 2021. Στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλουν το 2022 δεν θα υπολογιστούν τεκμήρια διαβίωσης για τα Ι.Χ. αυτοκίνητά τους.

Σημειώστε ότι η κατάθεση των πινακίδων δεν συνιστά οριστική απόσυρση του αυτοκινήτου, αλλά απλή ακινησία.

Για περισσότερες πληροφορίες, τόσο για τις αλλαγές στον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας από 1.1.2021, δηλαδή για τα τέλη του 2022, αλλά και για τα τέλη του 2021, πριν τις αλλαγές, βλέπε:

Αποστόλης Αλωνιάτης «Πλήρης οδηγός για τα τέλη κυκλοφορίας του 2021 - Τι αλλάζει και για ποιους (πίνακες)»

https://www.fpress.gr/oi-eidikoi/story/67847/pliris-odigos-gia-ta-teli-kykloforias-toy-2021-ti-allazei-kai-gia-poioys-pinakes

Τεκμήρια αυτοκινήτων

Με την ευκαιρία ας θυμηθούμε τα τεκμήρια που των αυτοκίνητων.

Επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης

Ο προσδιορισμός της δαπάνης διαβίωσης που προκύπτει από τα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης πραγματοποιείται ανάλογα µε τα κυβικά του αυτοκινήτου.

Αντικειμενική δαπάνη επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης.

Κυβισμός

Ποσό διαμόρφωσης δαπάνης

Μέχρι 1.200 κ.ε.

4.000,00

Πάνω από 1.200 έως 2.000 κ.ε.

Προστίθενται 600,00 ευρώ ανά 100 κ.ε.

Πάνω από 2.000 έως 3.000 κ.ε.

Προστίθενται 900,00 ευρώ ανά 100 κ.ε.

Πάνω από 3.000 κ.ε.

Προστίθενται 1.200,00 ευρώ ανά 100 κ.ε.

Για πάνω από 5 έως 10 έτη προβλέπεται μείωση κατά 30%

Για πάνω από 10 έτη προβλέπεται μείωση κατά 50%

ΠΗΓΗ: Ν.4172/2013 Άρθρο 31 & ΠΟΛ.1076/26.3.2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Πίνακας διαμόρφωσης της αντικειμενικής δαπάνης ανάλογα με τα έτη κυκλοφορίας.

Ετήσια αντικειμενική δαπάνη €

Κυβικά εκατοστά

Μέχρι και 5 έτη

Από 5 έτη έως 10

Πάνω από 10 έτη

1000

4.000,00

2.800,00

2.000,00

1200

4.000,00

2.800,00

2.000,00

1400

5.200,00

3.640,00

2.600,00

1500

5.800,00

4.060,00

2.900,00

1600

6.400,00

4.480,00

3.200,00

1700

7.000,00

4.900,00

3.500,00

1800

7.600,00

5.320,00

3.800,00

1900

8.200,00

5.740,00

4.100,00

2000

8.800,00

6.160,00

4.400,00

2500

13.300,00

9.310,00

6.650,00

3000

17.800,00

12.460,00

8.900,00

3500

23.800,00

16.660,00

11.900,00

Πηγή: ΠΟΛ. 1076/2015

Τα ανωτέρω ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης μειώνονται ανάλογα με την παλαιότητα του αυτοκινήτου, η οποία υπολογίζεται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ κατά ποσοστό 30% για χρονικό διάστημα πάνω από πέντε (5) και μέχρι δέκα (10) έτη και κατά ποσοστό 50% για χρονικό διάστημα πάνω από δέκα (10) έτη.

Επισημαίνεται ότι, για τα επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα που αγοράστηκαν μεταχειρισμένα από τον ΟΔΔΥ, ως έτος πρώτης κυκλοφορίας για τον υπολογισμό της παλαιότητας θεωρείται ο χρόνος που τέθηκαν για πρώτη φορά σε κυκλοφορία στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ προ πώλησής τους από τον ΟΔΔΥ, εφόσον αποδεικνύεται, διαφορετικά θεωρείται αυτό που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας που χορηγήθηκε μετά τη μεταβίβασή τους από τον ΟΔΔΥ.

Διαμόρφωση βάση τα κυβικά εκατοστά και τα έτη κυκλοφορίας

Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου κ.λπ.

Κυβικά

εκατοστά (cc)

Μέχρι και 5 έτη

(2016-2020)

Πάνω από 5

μέχρι και 10 έτη

(2011-2015)

Πάνω από

10 έτη

έως 1.200

4.000

2.800

2.000

1.300

4.600

3.220

2.300

1.400

5.200

3.640

2.600

1.500

5.800

4.060

2.900

1.600

6.400

4.480

3.200

1.700

7.000

4.900

3.500

1.800

7.600

5.320

3.800

1.900

8.200

5.740

4.100

2.000

8.800

6.160

4.400

2.100

9.700

6.790

4.850

2.200

10.600

7.420

5.300

2.300

11.500

8.050

5.750

2.400

12.400

8.680

6.200

2.500

13.300

9.310

6.650

2.600

14.200

9.940

7.100

2.700

15.100

10.570

7.550

2.800

16.000

11.200

8.000

2.900

16.900

11.830

8.450

3.000

17.800

12.460

8.900

3.100

19.000

13.300

9.500

3.200

20.200

14.140

10.100

3.300

21.400

14.980

10.700

3.400

22.600

15.820

11.300

3.500

23.800

16.660

11.900

Ιδία επεξεργασία

Αν ο κυβισμός του αυτοκινήτου δεν καταλήγει σε πλήρη εκατοντάδα (π.χ. 1240, 1290κ.ε.) τότε θα γίνεται στρογγυλοποίηση προς την πλησιέστερη εκατοντάδα (Μέχρι 50 κ.ε. προς την αμέσως προηγούμενη και πάνω από 50 κ.ε. προς την αμέσως επόμενη).

Σε περίπτωση απόκτησης ή μεταβίβασης με οποιοδήποτε τρόπο Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια του έτους η αντικειμενική δαπάνη μερίζεται σε τόσα δωδέκατα όσοι και οι μήνες κυριότητας ή κατοχής του αυτοκινήτου. Διάστημα μεγαλύτερο από 15 ημέρες λογίζεται ως ολόκληρος μήνας. Τα ίδια εφαρμόζονται και στην περίπτωση ακινησίας ή ολοκληρωτικής καταστροφής του αυτοκινήτου από οποιαδήποτε αίτια. Οι διατάξεις που αναφέρονται στον περιορισμό της αντικειμενικής δαπάνης αυτοκινήτου λόγω ακινησίας εφαρμόζονται και στα αυτοκίνητα με ξένους αριθμούς κυκλοφορίας, εφόσον αποδεικνύεται η ακινησία τους από σχετική βεβαίωση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής. Σε περίπτωση που ιδιοκτήτες Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων θέτουν περισσότερες από μία φορά το χρόνο τα αυτοκίνητά τους σε ακινησία από 16 ημέρες το μήνα και πάνω και τα κυκλοφορούν τις υπόλοιπες ημέρες, για τον υπολογισμό της αντικειμενικής δαπάνης του αυτοκινήτου μέσα στο χρόνο θα αθροίζονται οι μέρες κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μέσα στο χρόνο και το άθροισμά τους θα διαιρείται με τον αριθμό 30. Το πηλίκιο αυτής της διαίρεσης θα δίνει τους μήνες κυκλοφορίας με βάση τους οποίους θα γίνεται ο υπολογισμός της αντικειμενικής δαπάνης από την κυριότητα ή την κατοχή του Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου.

Η αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει με βάση Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο του οποίου κύριος ή κάτοχος είναι ανήλικο τέκνο λογίζεται ως αντικειμενική δαπάνη του γονέα που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα και αν αυτός έχασε τη γονική μέριμνα, του άλλου γονέα, ανεξάρτητα από το εάν για το τέκνο αυτό υπάρχει υποχρέωση υποβολής ξεχωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Στην περίπτωση που οι γονείς έχουν ίσο εισόδημα ή που κανείς από τους γονείς δεν έχει εισόδημα, η αντικειμενική αυτή δαπάνη λογίζεται ως δαπάνη του πατέρα.

Σε περίπτωση εικονικής μεταβίβασης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου με σκοπό την απόκτηση αυτού από περισσότερα πρόσωπα, η αντικειμενική δαπάνη με βάση το αυτοκίνητο αυτό ισχύει αυτοτελώς στο σύνολό της για κάθε ένα από τους συμβαλλομένους. Ως εικονική θεωρείται η μεταβίβαση ή η απόκτηση όταν πραγματοποιείται ιδίως μεταξύ συγγενών εξ' αίματος ή εξ' αγχιστείας κατευθείαν γραμμή ή εκ πλαγίου μέχρι και τον τρίτο βαθμό , δηλαδή μεταξύ γονέων και παιδιών, μεταξύ πάππων και εγγονών, μεταξύ προπάππων και δισέγγονων, μεταξύ αδελφών, μεταξύ πρώτων ανιψιών και πρώτων θείων (τα ανίψια θα είναι τα παιδιά των αδελφών του φορολογουμένου και οι θείοι ή οι θείες τα αδέλφια των γονέων του φορολογουμένου). Σημειώνεται ότι οι συγγενείς εξ' αίματος του ενός από τους συζύγους είναι συγγενείς εξ' αγχιστείας του άλλου συζύγου στην ίδια γραμμή και τον ίδιο βαθμό (Α.Κ. 1464). Αντίθετα οι σύζυγοι δεν θεωρούνται μεταξύ τους συγγενείς εξ' αίματος ή εξ' αγχιστείας. Πάντως σε κάθε περίπτωση οι φορολογούμενοι έχουν δικαίωμα ανταπόδειξης, δηλαδή μπορούν να προσκομίσουν στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι δεν είναι εικονική η μεταβίβαση του αυτοκινήτου ή η απόκτηση του ή η συγκυριότητα τους σε αυτό. Στην περίπτωση που η συγκυριότητα είναι πραγματική η αντικειμενική δαπάνη μερίζεται κατά το λόγο των ιδανικών μεριδίων κάθε ενός συγκυρίου. Διευκρινίζεται ότι η μεταβίβαση του Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου λόγω κληρονομιάς δεν θεωρείται εικονική και κατά συνέπεια η αντικειμενική δαπάνη θα υπολογιστεί με βάση το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του αυτοκινήτου που ανήκει στον φορολογούμενο.

Προκειμένου για εκπαιδευτές αυτοκινήτων καθώς και για τις επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτό περισσότερα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, για τον υπολογισμό της αντικειμενικής δαπάνης λαμβάνεται υπόψη το αυτοκίνητο που δίνει τη μεγαλύτερη αντικειμενική δαπάνη.

Προσοχή: Μετά την 1.1.2018 η αγορά του οχήματος στις ποιο πάνω περιπτώσεις , εκπαιδευτές αυτοκινήτων και επιχειρήσεις ενοικίασης, θεωρείται πλέον τεκμήριο.

Να θυμίσουμε ότι με την Α.1041/2019, η αγορά Ε.Ι.Χ. από επιτηδευματία δεν απαλλάσσετε από τα τεκμήρια διότι δεν θεωρείται αγορά για “πάγιου εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης από πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα”

Ποιο συγκεκριμένα η διάταξη αναφέρει:

«7. Με βάση την περίπτωση ε' του άρθρου 33 του ν. 4172/2013, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί τεκμηρίου απόκτησης περιουσιακών στοιχείων όταν πρόκειται για αγορά παγίου εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης από πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Στην έννοια του επαγγελματικού εξοπλισμού δεν περιλαμβάνεται η αγορά ή ανέγερση ακινήτου (σ.σ. κάτι που ήταν γνωστό) καθώς και η απόκτηση Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου, για τα οποία ισχύει σε κάθε περίπτωση το τεκμήριο απόκτησης.

Οι καταβληθείσες δόσεις επιχειρηματικών δανείων που έχουν καταχωρηθεί στα λογιστικά αρχεία των ατομικών επιχειρήσεων και αφορούν σε δανειακές συμβάσεις που συνήψαν τα εν λόγω πρόσωπα για επιχειρηματικούς σκοπούς, δεν αποτελούν δαπάνη απόκτησης κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 (περίπτωση στ' της παρ. 1 του άρθρου αυτού), οπότε δεν αναγράφονται στους κωδικούς 727-728 του εντύπου Ε1. Το ίδιο ισχύει και για τις δόσεις που καταβάλλονται από τα παραπάνω πρόσωπα στο πλαίσιο συμβάσεων που χαρακτηρίζονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ως «δάνεια κεφαλαίου κίνησης» ή ως «σύμβαση πίστωσης δι' ανοιχτού λογαριασμού».»

Επαναλαμβάνουμε και πάλι ότι η αλλαγή δεν έχει σχέση με τα Ε.Ι.Χ. των εταιρικών αυτοκινήτων, αλλά με τα Ε.Ι.Χ. που αγοράζουν οι ατομικές επιχειρήσεις.)

Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος (ο σύζυγος ή η σύζυγος) έχει ατομική επιχείρηση, η οποία χρησιμοποιεί για τις ανάγκες της επιβατικά ή μικτής χρήσης αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, για τον υπολογισμό της αντικειμενικής δαπάνης λαμβάνονται υπόψη όλα αυτά τα αυτοκίνητα της ατομικής επιχείρησης.

Διευκρινίζεται ότι η αντικειμενική δαπάνη βαρύνει εκτός από τον κύριο και τον κάτοχο των επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης ή των αυτοκινήτων μεικτής χρήσης, για το χρονικό διάστημα της κατοχής εφόσον αυτή διαρκεί περισσότερο του ενός μήνα. Διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερών λογίζεται ολόκληρος μήνας.

Στις περιπτώσεις ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης E.I.X. ή μεικτής χρήσης, βαρύνει και τους μισθωτές αυτού του είδους των αυτοκινήτων, είτε η ενοικίαση είναι απλή, είτε είναι κατά το σύστημα Leasing. Με αυτή την έννοια εάν κάτοικος Ελλάδος ενοικιάσει εντός του έτους περισσότερα του ενός αυτοκίνητα, όλα θα ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισμό της αντικειμενικής δαπάνης αυτοκινήτων για το διάστημα που χρησιμοποιήθηκαν.

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης δεν εφαρμόζεται:

-για επιβατικά ιδιωτικής χρήσης τα οποία είναι ειδικά διασκευασμένα για πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες τουλάχιστον σε ποσοστό το εξήντα επτά τοις εκατό (67%). Ως επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά διασκευασμένα για κινητικά αναπήρους θεωρούνται εκείνα που διασκευάστηκαν ύστερα από άδεια της αρμόδιας αρχής για να οδηγούνται από πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητική αναπηρία με ποσοστό πάνω από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή για να μεταφέρουν αυτά τα πρόσωπα μαζί με τα αντικείμενα που είναι απαραίτητα για τη μετακίνησή τους καθώς και

-για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας το οποίο εκδίδεται από διεθνή ή ημεδαπό φορέα που έχει αρμοδιότητα να εκδίδει τέτοιο πιστοποιητικό και φέρει χαρακτηριστικές αριθμημένες πινακίδες που εκδίδονται από τα αρμόδια εξουσιοδοτημένα νομικά πρόσωπα σύμφωνα με την υπ. αριθ. Α-οικ. 61041 / 5235 / 28-11-2013 Απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω απαλλαγή δεν εφαρμόζεται σε αυτοκίνητα που διαθέτουν μεν πιστοποιητικό αυθεντικότητας αλλά φέρουν συμβατικές πινακίδες.

- οι νεκροφόρες παρότι χαρακτηρίζονται ως επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, γίνεται δεκτό να μην λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των αντικειμενικών δαπανών των Ε.Ι.Χ.

Ετήσια αντικειμενική δαπάνη επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. εταιρειών.

Για τον υπολογισμό της αντικειμενικής δαπάνης στα επιβατικά αυτοκίνητα των εταιρειών , αλλά και άλλες λεπτομέρειες, μπορείτε να δείτε:

Αποστόλης Αλωνιάτης «Τα τεκμήρια των Ι.Χ. και οι φετινές φορολογικές δηλώσεις»

https://www.fpress.gr/oi-eidikoi/story/59316/ta-tekmiria-ton-i-x-kai-oi-fetines-forologikes-diloseis

*Ο Αποστόλης Αλωνιάτης είναι οικονομολόγος - φοροτεχνικός, Α' Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της PROSVASIS AEBE και συγγραφέας.

Για να δείτε όλα τα άρθρα του Απόστολου Αλωνιάτη στο fpress.gr κάντε κλικ εδώ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ