Ποιοι αποκλεισμένοι από τη ρύθμιση των 120 δόσεων μπορούν να τακτοποιήσουν τώρα τις οφειλές τους

Ποιοι αποκλεισμένοι από τη ρύθμιση των 120 δόσεων μπορούν να τακτοποιήσουν τώρα τις οφειλές τους

            Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για την ένταξη των οφειλών προς την εφορία , στην ρύθμιση του Ν. 4611/2019 έχει ξεκινήσει από τα τέλη Μαΐου και συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς. Η προθεσμία υποβολής της αίτησης έχει μεταφερθεί  στις 30/9/2019 και έτσι υπάρχει ακόμη χρόνος στους φορολογούμενους να ολοκληρώσουν την διαδικασία της αίτησης.

Οι μεγάλοι χαμένοι τις διαδικασίας μέχρι στιγμής ήταν τα νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως μορφής και ακαθαρίστων εσόδων , αφού ο αριθμός δόσεων που τους δίδονταν σε κάθε περίπτωση ήταν μόλις 24 δόσεις για τις τακτικές οφειλές και 36 δόσεις για τις οφειλές που δημιουργήθηκαν από έκτακτη αιτία.

Για τον λόγο αυτό η διαδικασία για τα νομικά πρόσωπα δεν προχωρούσε σε τόσο γοργούς ρυθμούς , όσο αυτή των φυσικών προσώπων, αφού σε καμία περίπτωση ο αριθμός των δόσεων δεν επαρκούσε.

Με την πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ , θα μπορούν πλέον να ενταχθούν στον μέγιστο αριθμό των δόσεων του Ν.4611/2019 , δηλαδή σε έως 120 δόσεις, και τα νομικά πρόσωπα που έχουν ακαθάριστα έσοδα τη χρήση 2017 έως 2.000.000 ευρώ. Επίσης, θα μπορούν να ενταχθούν όσα νομικά πρόσωπα έχουν ήδη αιτηθεί και ενταχθεί στις 24 ή 36 δόσεις, ζητώντας επαναπροσαρμογή της ρύθμισης, άρα και της δόσης. Εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα που έχουν κάνει διακοπή, το όριο του τζίρου θα λαμβάνεται βάσει της τελευταίας κλεισμένης χρήσης πριν τη διακοπή.

Βέβαια ο αριθμός των δόσεων που θα μπορούν να λάβουν θα εξαρτάται όπως και στα φυσικά πρόσωπα από τα αποτελέσματα της χρήσης 2017 ή της χρήσης που έγινε η διακοπή , αφού θα εφαρμόζεται και σε αυτή την περίπτωση ο περιορισμός της ετήσιας ελάχιστης δόσης που θα μπορεί να δοθεί στην αιτούσα επιχείρηση.

Η ελάχιστη δόση που μπορούν να λάβουν τα νομικά πρόσωπα που το 2017 εμφάνιζαν ζημία η κέρδη έως 10.000 ευρώ είναι τα 30 ευρώ, σε κάθε περίπτωση.

Όταν όμως το 2017 εμφάνιζαν κέρδη άνω των 10.000 ευρώ, θα εφαρμόζεται ο πίνακας που βάση αυτού θα υπολογίζεται η ελάχιστη ετήσια δόση που δύναται να καταβάλει ο οφειλέτης ο οποίος είναι :

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

10.001,00

15.000,00

4%

15.001,00

20.000,00

6%

20.001,00

25.000,00

8%

25.001,00

30.000,00

10%

30.001,00

50.000,00

12%

50.001,00

75.000,00

15%

75.001,00

100.000,00

20%

100.001,00

ΑΝΩ

25%

Χαρακτηριστικά η ΠΝΠ αναφέρει ότι : Κατ’ εξαίρεση, για οφειλέτες νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα με ακαθάριστα έσοδα κατά το φορολογικό έτος 2017 έως 2.000.000 ευρώ, χορηγείται αποκλειστικά δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους σε έως και 120 δόσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. Β’ της παρούσας παραγράφου και υπό τους εκεί προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις. Αν οι οφειλέτες του προηγούμενου εδαφίου έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών, ως ακαθάριστα έσοδα για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους διακοπής εργασιών.».
β. Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα με ακαθάριστα έσοδα κατά το φορολογικό έτος 2017 έως 2.000.000 ευρώ, που κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας πράξης έχουν ήδη υπαγάγει τις οφειλές τους σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως 36 δόσεις κατά τις διατάξεις της περίπτ. Γ’ της παρ. 1 του άρθρου 98 του ν. 4611/2019, μπορούν να ζητήσουν τη ρύθμιση των οφειλών τους σύμφωνα με την υποπερίπτ. δ’ της περιπτ. Γ’ της παρ. 1 του άρθρου 98 του ν. 4611/2019, όπως προστίθεται με την παρ. 1.α’ του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπορεί να ορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.

Αξίζει να προστεθεί ότι με την συγκεκριμένη πράξη νομοθετικού περιεχομένου διορθώθηκε άλλη μία προβληματική κατάσταση της μέχρι τώρα διαδικασίας. Μέχρι τώρα για να ενταχθούν οι οφειλές στην ρύθμιση θα έπρεπε να είναι ληξιπρόθεσμες την 31/12/2018. Λόγω αυτού παρατηρήθηκε το φαινόμενο να εντάσσονται στην ρύθμιση τα αποτελέσματα ενός φορολογικού ελέγχου χρήσεων 2014 και μετά , αλλά δεν εντάσσονταν τα αποτελέσματα των χρήσεων 2013 και πίσω, τα οποία είχαν κοινοποιηθεί στα τέλη του 2018. Επίσης δεν μπορούσαν να ενταχθούν οφειλές που αφορούσαν την χρήση 2018 και πίσω , αλλά βεβαιώθηκαν με κάποια τροποποιητική δήλωση.

Με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου θα μπορούν να ενταχθούν και αυτές οι οφειλές με μόνη προϋπόθεση να έχουν βεβαιωθεί πριν την υπαγωγή της αίτησης σε ρύθμιση. Χαρακτηριστικά η ΠΝΠ προσθέτει στον Ν.4611 την φράση : στη ρύθμιση του παρόντος Μέρους δύνανται επίσης να υπαχθούν και οφειλές που βεβαιώνονται μέχρι την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση και αφορούν σε υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και περιόδων μέχρι και 31.12.2018.

Κλείνοντας αξίζει να αναφέρουμε ότι η ρύθμιση χάνεται όταν :

  • Δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες δόσεις της ρύθμισης.
  • Δεν πληρωθούν ή δεν τακτοποιηθούν εντός δύο μηνών οι νέες οφειλές που θα βεβαιώνονται κατά τη διάρκεια της αποπληρωμής της ρύθμισης.
  • Δεν υποβληθούν οι δηλώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ εντός τριών μηνών από τη λήξη προθεσμίας υποβολής τους.

*Ο Ηλίας Χατζηγεωργίου είναι Λογιστής - Φοροτεχνικός με άδεια Α’ Τάξεως από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Είναι διαχειριστής της φοροτεχνικής εταιρείας Pantelis & Partners Tax and Accounting Specialists και αντιπρόεδρος της επιτροπής φοροτεχνικών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Ειδικεύεται σε θέματα φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, θέματα κατοίκων εξωτερικού και φορολογίας παγκόσμιου εισοδήματος, φορολογικών ελέγχων επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων.

Δείτε όλα τα άρθρα του Ηλία Χατζηγεωργίου στο fpress.gr ΕΔΩ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ