UBS: Ευκαιρίες για αποδόσεις μετά τη μείωση επιτοκίων - Πώς να τοποθετηθούν οι επενδυτές

UBS: Ευκαιρίες για αποδόσεις μετά τη μείωση επιτοκίων - Πώς να τοποθετηθούν οι επενδυτές

Οι 4 μεγάλες τάσεις που κινούν τις αγορές

«Θερμό καλοκαίρι» περιμένει η UBS, καθώς οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες αρχίζουν να μειώνουν τα επιτόκια, ως απάντηση στην αδύναμη οικονομική ανάπτυξη και την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Οι μειώσεις επιτοκίων θα μπορούσαν να σημαίνουν αύξηση των αποτιμήσεων των μετοχών, λόγω της βελτίωσης του επενδυτικού κλίματος, όμως η επίδραση στα εταιρικά κέρδη ίσως αργήσει να φανεί.

Τις τέσσερις μεγάλες τάσεις που κινούν τις αγορές σήμερα, στοιχειοθετεί η UBS, προσπαθώντας να δώσει έναν οδηγό ανάμεσα σε πλήθος στοιχείων που ανακοινώνονται.

Κατά τον ίδιο, οι επενδυτές δεν πρέπει να χάσουν μερικές από τις μεγάλες τάσεις που επηρεάζουν τις αγορές:

-Ο πληθωρισμός μειώνεται και τα επιτόκια μειώνονται ήδη σε ορισμένες χώρες

-Οι επενδύσεις κεφαλαίου που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη ανθούν

-Το ράλι της αγοράς μετοχών διευρύνθηκε παγκοσμίως

– Οι εκλογές στις ΗΠΑ πλησιάζουν και τόσο το αποτέλεσμα όσο και οι πιθανές επιπτώσεις είναι αβέβαιες

Τι σημαίνουν για τους επενδυτές;

Κατά την UBS πρώτον, ο χαμηλότερος πληθωρισμός και τα χαμηλότερα επιτόκια θα πρέπει να στηρίξουν τις μετοχές και τα ομόλογα.

Δεύτερον, η αύξηση των επενδύσεων σε δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης από εταιρείες τεχνολογίας θα συμβάλει στη σημαντική αύξηση των κερδών της αλυσίδας αξίας της τεχνητής νοημοσύνης — ιδίως στον κλάδο των ημιαγωγών.

Τρίτον, η διεύρυνση του ράλι της αγοράς μετοχών -τόσο όσον αφορά τα κέρδη όσο και τις επιδόσεις- θα πρέπει να διευρύνει τις ευκαιρίες που δίνονται στους επενδυτές που θέλουν να διαφοροποιήσουν τις πηγές απόδοσης πέρα από την τεχνολογία.

Τέλος, οι επενδυτές πρέπει να έχουν επίγνωση της δυνατότητας πολιτικών και γεωπολιτικών κινδύνων να οδηγήσουν την αστάθεια και να επηρεάσουν τις αγορές καθώς προχωρά το έτος.

Πώς να τοποθετηθούν οι επενδυτές

Ο Mark Haefele, Chief Investment Officer στην UBS βλέπει μια ποικιλία συγκεκριμένων ευκαιριών για τους επενδυτές προκειμένου να κερδίσουν αποδόσεις στις σημερινές αγορές. Συνολικά, θεωρεί ότι αυτό είναι ένα εποικοδομητικό περιβάλλον για επενδυτές σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, με αναμενόμενες συνολικές αποδόσεις περίπου 5% για τις παγκόσμιες μετοχές και 7% για ομόλογα (βάσει του MSCI ACWI σε τοπικό νόμισμα και 10ετών ομολόγων, αντίστοιχα) από το τέλος του 2024.

Με τη διαφοροποίηση μεταξύ των κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων και με τις συγκεκριμένες ιδέες που παρουσιάζονται, πιστεύει ότι οι επενδυτές μπορούν να τοποθετηθούν ανοδικά τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, μετριάζοντας τη μεταβλητότητα.

«Το σταθερό εισόδημα παραμένει η προτιμώμενη κατηγορία περιουσιακών στοιχείων μας. Στο πλαίσιο των μετοχών, μας αρέσει ο τομέας πληροφορικής των ΗΠΑ και βλέπουμε αξία στις μετοχές του Ηνωμένου Βασιλείου και στη μικρή κεφαλαιοποίηση των ΗΠΑ», κατέληξε.

Η επενδυτική στρατηγική

Μετοχές αξίας έναντι μετοχών ανάπτυξης: Η UBS σημειώνει ότι υπάρχουν επιχειρήματα και για τις δύο επιλογές. Με τα επιτόκια να μειώνονται, οι μετοχές αξίας ίσως ωφεληθούν γιατί οι μερισματικές αποδόσεις τους φαίνονται πιο ελκυστικές σε σχέση με τις αποδόσεις των ομολόγων. Οι μετοχές ανάπτυξης ωφελούνται από τα χαμηλότερα βραχυπρόθεσμα επιτόκια, αλλά το όφελος αυτό ίσως είναι λιγότερο εμφανές, καθώς η μείωση των μακροπρόθεσμων επιτοκίων προβλέπεται μικρότερη.

Τράπεζες: Κατά μέσο όρο, ο κλάδος αντιμετωπίζει μια αρνητική επίδραση της τάξης του 10% στα καθαρά επιτοκιακά έσοδα για κάθε μείωση των επιτοκίων κατά 1 ποσοστιαία μονάδα. Όμως, η μικρή μείωση των επιτοκίων μπορεί να είναι τελικά θετική για τον κλάδο, ο οποίος αυτή τη στιγμή κινείται 10% χαμηλότερα από τις τιμές-στόχους που έχει δώσει η UBS και εμφανίζει discount 45% σε όρους P/E έναντι του Stoxx 600. Τα χαμηλότερα επιτόκια αναμένεται να μειώσουν τον πιστωτικό κίνδυνο και να ενισχύσουν την ζήτηση για δάνεια, στηρίζοντας τα αποτελέσματα των τραπεζών.

Real Estate: Ο κλάδος τείνει να υπερ-αποδίδει σε bull markets των ομολόγων, όταν δηλαδή οι αποδόσεις τους υποχωρούν. Τα χαμηλότερα επιτόκια θα βοηθήσουν στην τόνωση των νέων projects. Η UBS εκφράζει προτίμηση για τομείς του real estate που έχουν καλή δομική ζήτηση, όπως τα data centres, τα logistics, τα υψηλής ποιότητας γραφεία, η αγορά της Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Εταιρείες κοινής ωφέλειας: Η τάση του «υψηλότερα επιτόκια για περισσότερο καιρό» έχει οδηγήσει τον κλάδο σε υπο-αποδόσεις, αλλά η UBS εκτιμά ότι θα ωφεληθεί τα επόμενα χρόνια λόγω του γεγονότος ότι εμφανίζει χαρακτηριστικά αξίας αλλά και ανάπτυξης.

Οι επιλογές

Η UBS αναζήτησε μετοχές που επηρεάζονται από τις αλλαγές των επιτοκίων αλλά και από τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των κεντρικών τραπεζών. Ανάμεσα στις μετοχές που επηρεάζονται θετικά είναι οι Euronext, JD Sports, Melrose, και Adidas, ενώ αρνητικά επηρεάζονται οι Burberry, AstraZeneca και Unilever.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ