Ελλάκτωρ: Καθαρά κέρδη 519 εκατ. ευρώ το 2022, έναντι ζημιών το 2021 - Ανοδος 30% στα EBITDA

Ελλάκτωρ: Καθαρά κέρδη 519 εκατ. ευρώ το 2022, έναντι ζημιών το 2021 - Ανοδος 30% στα EBITDA

Τα συνολικά έσοδα ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ, στα 1,044 δισ. ευρώ

Τα συνολικά έσοδα του ομίλου Ελλάκτωρ το 2022 διαμορφώθηκαν στα 1,044 δισ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 14% σε ετήσια βάση.

Τα EBITDA του ομίλου ανήλθαν στα 248 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 30% σε ετήσια βάση, εξαιρουμένων των αποζημιώσεων που κατέβαλε για τους εγκλωβισμένους στην Αττική Οδό.

Τα κέρδη προ φόρων του 2022 ανήλθαν στα 68 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 29 εκατ. ευρώ στη χρήση 2021.

Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας ανήλθαν στα 519 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών στην προηγούμενη χρήση.

Σημειώνεται ότι στα καθαρά κέρδη περιλαμβάνεται ποσό 497 εκατ. ευρώ από την συναλλαγή πώλησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Καθαρά Διαθέσιμα: €182 εκατ., έναντι Καθαρού Δανεισμού €578 εκατ. στις 31.12.2021

Η ρευστότητα του Ομίλου ανήλθε στις 31.12.2022 σε €508 εκατ. και στις 31.12.2021 €470 εκατ. Θετικές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές ύψους €36,4 εκατ. για το 2022
Προσήλωση στη Bιώσιμη Aνάπτυξη, η οποία εχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον επιχειρησιακό σχεδιασμό των δραστηριοτήτων του Ομίλου, ακολουθώντας βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και αναγνωρισμένα πρότυπα, ώστε να διασφαλίζεται η ενσωμάτωση των παραγόντων που σχετίζονται με το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG) στην επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου.

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα της χρήσης 2022, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Ευθύμιος Μπουλούτας ανέφερε:

«Το 2022 αποτέλεσε ένα κομβικό ορόσημο για τον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Με την στρατηγική εξυγίανσης της κεφαλαιακής δομής και επιτυχούς αναδιάρθρωσης που ακολουθήσαμε τα τελευταία δυο χρόνια πετύχαμε την αντιστροφή της αρνητικής πορείας των προηγουμένων ετών, με επιστροφή στην ανάπτυξη των εργασιών κατά 17% την διετία, και την είσοδο σε νέο κύκλο σημαντικά αυξημένης κερδοφορίας όπως αποτυπώνεται στα καθαρά κέρδη του 2022, ύψους €519 εκ. Από υπερδανεισμένη επιχείρηση του παρελθόντος κατορθώσαμε να αποπληρώσουμε το σύνολο του εταιρικού δανεισμού και να είμαστε από τις ελάχιστες επιχειρήσεις στην Ελλάδα με καθαρά ταμειακά διαθέσιμα €182 εκ..

Σαν αποτέλεσμα της, σημαντικά αυξημένης, κερδοφορίας μας, τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώνονται στο τέλος του 2022 σε €913 εκ., καθιστώντας μας, μια από τις πιο υγιείς επιχειρήσεις στο κλάδο των υποδομών της Ελλάδας.

Το 2022, ολοκληρώθηκε η απόσχιση του κλάδου ΑΠΕ με σύσταση της ΑΝΕΜΟΣ RES HOLDINGS AE, θυγατρικής της MORE κατά 75%, και στην οποία η ΕΛΛΑΚΤΩΡ συμμετέχει με ποσοστό 25%, με τίμημα για την εν λόγω μεταβίβαση που ανήλθε σε €671,5 εκατ.. Η συναλλαγή αυτή, όπως και η πλήρης εξαγορά του Διεθνούς Ομολόγου (ονομαστικής αξίας €670 εκατ.), δύο έτη νωρίτερα από τη λήξη του έχει θωρακίσει κεφαλαιακά τον Όμιλο, επιτρέποντας την απρόσκοπτη υλοποίηση των επενδύσεων σε όλους τους κλάδους δραστηριότητάς του.

Σε ότι αφορά στην Κατασκευή, κεφαλαιοποιώντας μια επιτυχημένη στρατηγική αναδιάρθρωσης, ο κλάδος επανήλθε σε ανοδική πορεία, με ιδιαίτερα θετικές προοπτικές σε όρους ανάπτυξης και λειτουργικής κερδοφορίας. Η ανταγωνιστική ανάκαμψη του κλάδου σε μόλις δύο χρόνια αποτυπώνεται τόσο στο ανεκτέλεστό του, ύψους €2,9 δισ. (αύξηση πάνω από 60% σε σχέση με το 2020) και την αύξηση των εσόδων του κατά 20%, όσο και στην αύξηση της οικονομικής αξίας του, ως αυτή αποτυπώθηκε στην πρόσφατη συναλλαγή πώλησής του στην INTRAKAT.

Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει εισέλθει πλέον, σε μία βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία. Στηριζόμενος στο νέο του επιχειρηματικό μοντέλο θα συνεχίζει να ισχυροποιεί τη θέση του στον ευρύτερο κλάδο των υποδομών στην Ελλάδα, με γνώμονα τη δημιουργία μίας σταθερής και μακροχρόνιας αξίας για τους μετόχους, τους εργαζομένους καθώς και την Ελληνική οικονομία και κοινωνία. Είμαστε έτοιμοι για την επόμενη ημέρα.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ