Cenergy: Επενδύσεις τουλάχιστον 170 εκατ. ευρώ την ερχόμενη διετία

Cenergy: Επενδύσεις τουλάχιστον 170 εκατ. ευρώ την ερχόμενη διετία

Τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση του 2022 είναι χαρακτηριστικά της ισχυρής θέσης αλλά και της δυναμικής της εταιρείας μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Με πάνω από εβδομήντα χρόνια εμπειρία και με επίκεντρο την τεχνολογία αιχμής η Cenergy Holdings παίζει ενεργό ρόλο στις παγκόσμιες εξελίξεις στη μεταφορά ενέργειας, στον εξηλεκτρισμό και την ενεργειακή μετάβαση. Και οι δύο εταιρείες του χαρτοφυλακίου της, η Hellenic Cables και η Σωληνουργεία Κορίνθου, κατέχουν πλέον κορυφαίες θέσεις διεθνώς στον κλάδο τους.

Κεφαλαιοποιώντας επενδύσεις άνω των 500 εκατ. ευρώ την τελευταία δεκαετία – ενώ προγραμματίζονται τουλάχιστον άλλα 170 εκατ. ευρώ μέσα στην επόμενη διετία- η εταιρεία έχει κατακτήσει ηγετική θέση σε σημαντικές αγορές της Ευρώπης, των ΗΠΑ και της Ασίας. Η συνεχής εφαρμοσμένη έρευνα και ανάπτυξη και το υψηλής εξειδίκευσης επιστημονικό προσωπικό της, της έχουν επιτρέψει να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον του τομέα της.

Ισχυρή οικονομική θέση – Ισχυρή παρουσία στην αγορά

Τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση του 2022 είναι χαρακτηριστικά της ισχυρής θέσης αλλά και της δυναμικής της εταιρείας μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Η Cenergy Holdings εμφάνισε ισχυρή κερδοφορία, με το αναπροσαρμοσμένο EBITDA να ανέρχεται στα 137 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 31% σε ετήσια βάση. Ταυτόχρονα, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων ανήλθε σε ιστορικά υψηλά, ξεπερνώντας τα 2 δισ. ευρώ.

Σήμερα, η Cenergy Holdings:

  • Κατέχει περισσότερο από 50% της αγοράς (εξαιρουμένης της Κίνας) στις υποβρύχιες ηλεκτρικές διασυνδέσεις στις ανεμογεννήτριες εντός των θαλασσίων αιολικών πάρκων. Πρόκειται για διεθνή πρωτιά της εταιρείας.
  • Στα καλώδια σύνδεσης των αιολικών πάρκων με τους υποσταθμούς στην ξηρά και στις διασυνδέσεις δικτύων κατέχει μερίδιο 21% – 22% και κατατάσσεται στην πρώτη τετράδα του κλάδου.
  • Στους υποθαλάσσιους αγωγούς μεταφοράς ορυκτών καυσίμων (εξαιρουμένης της Ρωσίας και της Κίνας) συγκαταλέγεται στις πέντε κορυφαίες διεθνώς βιομηχανίες με μερίδιο 15% με 20%.

Πρωτοπόρος στην ενεργειακή μετάβαση

Η παγκόσμια μετάβαση στην οικονομία χαμηλού άνθρακα συνοδεύεται ήδη από τεκτονικές αλλαγές στον τρόπο που παράγουμε, μεταφέρουμε και καταναλώνουμε την ενέργεια. Η Cenergy Holdings ηγείται, συνδιαμορφώνει και πραγματώνει τις αλλαγές αυτές. Στηρίζει την ανάπτυξή της σε τομείς που προωθούν την ενεργειακή μετάβαση όπως το φυσικό αέριο, το πράσινο υδρογόνο και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που αναπτύσσονται δυναμικά, όπως η υπεράκτια αιολική.

Οι ΑΠΕ και η στροφή στον εξηλεκτρισμό

Ο κλάδος καλωδίων της Cenergy Holdings αναπτύσσει τις νέες τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν στο άμεσο μέλλον στην αγορά ενέργειας όπως τα υποβρύχια καλώδια υπερυψηλής συνεχούς τάσης και τα δυναμικά καλώδια. Ανταποκρινόμενη στη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση στις αγορές των θαλάσσιων αιολικών πάρκων και των υποθαλάσσιων διασυνδέσεων, επενδύει σταθερά στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας υποβρυχίων καλωδίων της στην Κόρινθο. Την επόμενη διετία, οι αντίστοιχες επενδύσεις θα ξεπεράσουν τα 80 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ολοκλήρωσε την κατασκευή σύγχρονου, ιδιόκτητου λιμένα με δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης /φόρτωσης μέχρι και τριών πλοίων πόντισης καλωδίων.

Από την άλλη, η συμμετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί από 20% σήμερα σε 40% το 2050. Το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας αυτής θα παράγεται από ΑΠΕ. Επιπλέον, οι χώρες της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν ότι μέχρι το 2030 η ΕΕ θα λαμβάνει το 42,5% της ενέργειάς της από ΑΠΕ, αντικαθιστώντας τον υφιστάμενο στόχο του 32%.

Τι σημαίνει αυτό; Μαζικές επενδύσεις σε αιολικά και ηλιακά πάρκα και μεγάλη ζήτηση σε όλο το φάσμα από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και για όλες τις κατηγορίες καλωδίων τόσο χερσαίων όσο και υποβρυχίων. Η Cenergy Holdings είναι ήδη στρατηγικά τοποθετημένη για να ανταποκριθεί στην πρόκληση αυτή.

Φυσικό αέριο

Το φυσικό αέριο θεωρείται το «μεταβατικό καύσιμο» έως ότου οι επενδύσεις σε ΑΠΕ ολοκληρωθούν και οι νέες τεχνολογίες ωριμάσουν και βρουν την θέση τους στο ενεργειακό μίγμα. Σε αυτή τη μεταβατική φάση, οι σωλήνες χάλυβα για δίκτυα αερίου που κατασκευάζει η Σωληνουργεία Κορίνθου συμβάλλουν σε σημαντικό βαθμό. Από τη μία, η ανάγκη για ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη και αλλού πιέζει προς την εξεύρεση και άλλων πηγών και δικτύων φυσικού αερίου, πλην αυτών που υπάρχουν ήδη. Από την άλλη, έργα αγωγών που μέχρι σήμερα εμφάνιζαν καθυστερήσεις ευνοούνται από τις υψηλότερες τιμές των καυσίμων.

Υδρογόνο

Το καθαρό υδρογόνο από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελεί κύριο πυλώνα για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Cenergy Holdings πρωτοπορεί στις προσπάθειες του κλάδου για παροχή λύσεων μεταφοράς υδρογόνου μέσα από υπάρχοντα και νέα δίκτυα αγωγών.

Η Σωληνουργεία Κορίνθου είναι η πρώτη εταιρεία παγκοσμίως που παράγει και προμηθεύει σωλήνες για τη μεταφορά υδρογόνου έως και 100% για δίκτυα υψηλής πίεσης. Η τεχνολογική αυτή υπεροχή της έχει ήδη προσφέρει αναθέσεις έργων στα δίκτυα της Snam στην Ιταλία, στην Πολωνία, την Αυστραλία αλλά και στη χώρα μας, με το νέο αγωγό Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΣΦΑ.

CCS (Carbon capture – Δέσμευσης και αποθήκευση άνθρακα)

Η Σωληνουργεία Κορίνθου είναι επίσης τεχνολογικά έτοιμη για τα σχεδιαζόμενα έργα CCS στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε αγωγούς μεταφοράς CO2 μήκους άνω των 1.000 χλμ. στις ΗΠΑ τα τελευταία 10 χρόνια και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα CCS με έργα στη Βόρεια Θάλασσα που σχεδιάζουν και δημοπρατούν μεγάλες ενεργειακές εταιρείες.

ESG

Το 2021, η Cenergy Holdings, έθεσε σε εφαρμογή έναν πλήρη και δομημένο οδικό χάρτη, με σκοπό να ευθυγραμμιστεί με τους 3 πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης. Ενέταξε στην καθημερινή της δραστηριότητα την ποσοτικοποίηση και μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των δραστηριοτήτων των εταιριών της, απέδωσε μεγαλύτερη έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό με γνώμονα τις ίσες ευκαιρίες και τη διαφορετικότητα και έθεσε ένα συγκεκριμένο διαφανές πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης.

Επίσης, οι εταιρείες της έχουν ανακοινώσει και δεσμευτεί για δραστικά μέτρα μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα, ακόμα και σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής της αλυσίδας.

Η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της

Και οι δύο εταιρείες της Cenergy Holdings αποτελούν εργοδότη επιλογής τόσο για νεοεισερχόμενους, όσο και για έμπειρα στελέχη από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα τελευταία τρία χρόνια προχώρησε σε περισσότερες από 450 προσλήψεις, πολλές από τις οποίες σε υψηλής επιστημονικής κατάρτισης προσωπικό. Παράλληλα, επένδυσε, μέσω ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στην εξέλιξη μιας ομάδας με πάνω από 250 στελέχη υψηλής εξειδίκευσης που προορίζονται για θέσεις ευθύνης.

Το 2022, η εταιρεία προχώρησε στη δημιουργία της «ReGeneration Academy» σε θέματα Industry 4.0 για μηχανικούς, με στόχο την περαιτέρω κατάρτιση νέων πτυχιούχων και την απορρόφηση τους στην Hellenic Cables και τη Σωληνουργεία Κορίνθου. Σήμερα, περισσότερα από 35 στελέχη που ξεκίνησαν την εργασιακή τους πορεία ως νέοι μηχανικοί, έχουν εξελιχθεί σε επικεφαλής τμημάτων και παραγωγικών μονάδων και στους δύο κλάδους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ