ΕΛΤΑ: Περιορισμένος ο αντίκτυπος των συνεπειών από την κυβερνοεπίθεση του Μαρτίου

 ΕΛΤΑ: Περιορισμένος ο αντίκτυπος των συνεπειών από την κυβερνοεπίθεση του Μαρτίου

Πρόκειται για δεδομένα συναλλασσόμενων, φυσικών και νομικών προσώπων και εργαζομένων της εταιρείας, τα οποία η εταιρεία όφειλε να τηρεί βάσει της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας.

Στο πλαίσιο της ενδελεχούς και διαρκούς έρευνας του περιστατικού της κυβερνοεπίθεσης που έλαβε χώρα στις 20.3.2022, η ομάδα ασφαλείας των Ελληνικών Ταχυδρομείων διαπίστωσε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δεδομένα που τηρούνται από την εταιρεία.

Πρόκειται για δεδομένα συναλλασσόμενων, φυσικών και νομικών προσώπων και εργαζομένων της εταιρείας, τα οποία η εταιρεία όφειλε να τηρεί βάσει της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας. Στα δεδομένα αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνονται και στοιχεία όπως: δεδομένα ταυτοποίησης, δεδομένα επικοινωνίας, δεδομένα τιμολόγησης.

Ο βαθμός δυσκολίας στην προσβασιμότητα των εν λόγω πληροφοριών σε συνδυασμό με τα μέχρι στιγμής ευρήματα από την ενδελεχή έρευνα της εταιρείας, οδηγούν στην εκτίμηση για περιορισμένο αντίκτυπο των συνεπειών του εν λόγω συμβάντος για τα εμπλεκόμενα μέρη.

Σε ανακοίνωση των ΕΛΤΑ υπογραμμίζεται ότι, από τη στιγμή που διαπιστώθηκε η κυβερνοεπίθεση, η εταιρεία έλαβε άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα για να την ανακόψει και να περιορίσει τις συνέπειες αυτής, συνεργάστηκε με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και προέβη σε όλες τις γνωστοποιήσεις προς τις Αρμόδιες Αρχές, όπως προβλέπεται.

Το φαινόμενο των κυβερνοεπιθέσεων αποτελεί σε παγκόσμιο επίπεδο καθημερινότητα για εταιρείες και οργανισμούς τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Είναι δε ενδεικτικό ότι τα συστήματα κυβερνοασφάλειας της εταιρείας αποκρούουν κάθε μήνα εκατοντάδες κακόβουλες επιθέσεις.

"Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πελάτες τους, διαβεβαιώνουν ότι, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για θωράκιση των ψηφιακών τους συστημάτων και διασφάλισης του υψηλότερου δυνατού επιπέδου κυβερνοασφάλειας, προχώρησαν σε σημαντικές ενέργειες περαιτέρω θωράκισης, ενισχύοντας την υφιστάμενη αρχιτεκτονική ασφάλειας και λαμβάνοντας πρόσθετα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα", σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με την ομάδα διαχείρισης του περιστατικού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ