ΕΣΑ:Μετάβαση στην ψηφιακή εποχή χωρίς αποκλεισμούς και άνιση αντιμετώπιση

ΕΣΑ:Μετάβαση στην ψηφιακή εποχή χωρίς αποκλεισμούς και άνιση αντιμετώπιση

Συμμετοχή αυτοαπασχολούμενων και εταιρειών με έως πέντε άτομα προσωπικό ζητά με επιστολή του προς τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών

 

Νέο ειδικό πρόγραμμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών εμπορικών επιχειρήσεων ή την ένταξή τους σε δράση του ΕΣΠΑ, ιδιαίτερα για τη συμμετοχή αυτοαπασχολούμενων και εταιρειών με έως πέντε άτομα προσωπικό ζητά με επιστολή του προς τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του συλλόγου, από τη «Δράση 1 - Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027, αποκλείονται όσες επιχειρήσεις έχουν λιγότερους από πέντε εργαζόμενους.

Με σκοπό να διεκδικήσει την μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή χωρίς αποκλεισμούς και άνιση αντιμετώπιση, το διοικητικό συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών έστειλε επιστολή στον κ. Τσακίρη με την οποία σημειώνεται ότι ενώ στην προδημοσίευση της «Δράσης 1 - Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027, τονίζεται πως η πλειονότητα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη από υποστήριξη ως προς την κρίσιμη ψηφιακή μετάβαση και την ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών, ωστόσο, στις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής, οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον πέντε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης).

«Θεωρούμε, ότι δεν πρέπει να αποκλειστεί το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων της χώρας (περίπου το 75%), που είναι εκείνες που διαθέτουν λιγότερους από πέντε εργαζόμενους από το πρόγραμμα, εκτός εάν προβλεφθεί νέο ειδικό πρόγραμμα με συμμετοχή αυτοαπασχολούμενων και εταιρειών με έως πέντε άτομα προσωπικό» όπως σημειώνεται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ