ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ: Eγγραφή 1.052 νέων φυσικών προσώπων στο Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων

 ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ: Eγγραφή 1.052 νέων φυσικών προσώπων στο Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων

Ένσταση μπορεί να υποβληθεί μέσω του πληροφοριακού συστήματος, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών

Την πιστοποίηση και εγγραφή 1.052 νέων επιτυχόντων στο Μητρώο των Γεωργικών Συμβούλων ανακοίνωσε ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, το οποίο πλέον αριθμεί 4.134 εγγεγραμμένους Γεωργικούς Συμβούλους, διαφόρων ειδικοτήτων.

Κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ δύναται να υποβληθεί ένσταση, μέσω του πληροφοριακού συστήματος, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ