Υπερταμείο: Ο Μάριος Τέμπος μεταβατικός διευθύνων σύμβουλος στα ΕΛΤΑ

Υπερταμείο: Ο Μάριος Τέμπος μεταβατικός διευθύνων σύμβουλος στα ΕΛΤΑ

Mη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου των ΕΛΤΑ την Ιωάννα Δούνια, Portfolio Manager του Υπερταμείου

 

Mεταβατικό διευθύνοντα σύμβουλο στα ΕΛΤΑ όρισε το ΥπερταμείοΤον Μάριο Τέμπο, Group Procurement & Operations Officer του Υπερταμείου.Ο κ. Τέμπος διαθέτει μακρά εμπειρία στους τομείς του επιχειρησιακού μετασχηματισμού, του λειτουργικού σχεδιασμού των επιχειρήσεων, καθώς και στις πωλήσεις, και έχει διαχειριστεί σύνθετα προγράμματα και έργα.

Επίσης, όρισε ως μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου των ΕΛΤΑ την Ιωάννα Δούνια, Portfolio Manager του Υπερταμείου, η οποία διαθέτει 20ετή εμπειρία σε θέσεις Strategy και Portfolio Management. Η κ. Δούνια έχει στην ευθύνη της την παρακολούθηση των εταιριών ΕΛΤΑ και ΓΑΙΑΟΣΕ που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο του Υπερταμείου και αποτελεί μέλος του ΔΣ της ΓΑΙΑΟΣΕ.

Η μακρά επαγγελματική εμπειρία και η υψηλή τεχνογνωσία τους, τόσο σε ό,τι αφορά στα ζητήματα διοίκησης και ελέγχου, όσο και στη λήψη αποφάσεων που βασίζονται σε τεκμηριωμένη πληροφόρηση, αποτέλεσαν βασικά κριτήρια για την επιλογή τους.

Παράλληλα, ο Βασίλης Μπαλούρδος, εντεταλμένος σύμβουλος των ΕΛΤΑ, ενημέρωσε ότι δεν επιθυμεί να ανανεωθεί η θητεία του.

Σύμφωνα με το Υπερταμείο, η άμεση αντίδραση στοχεύει αφενός στο να διερευνηθούν άμεσα ζητήματα όπως αυτά που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας και θα προβεί σε διαδικασία ελέγχου που θα διενεργηθεί από εξωτερικό σύμβουλο, και αφετέρου στο να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας ΕΛΤΑ και να συνεχιστεί το πλάνο μετασχηματισμού της. Ενώ, θα στηρίξει ενεργά τη μεταβατική διοίκηση, προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, ενώ η μεταβατική θητεία του διευθύνοντος συμβούλου θα διαρκέσει έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής διευθύνοντος συμβούλου των ΕΛΤΑ, όπως αυτή ορίζεται βάσει των διαδικασιών του Υπερταμείου. Παράλληλα θα ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης του διοικητικού συμβουλίου.

Τέλος, σημειώνεται ότι η γενική συνέλευση αποφάσισε την συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου των ΕΛΤΑ με θητεία 90 ημερών με την εξής σύνθεση:

-Πολυχρόνης Γριβέας, πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος.

-Μάριος Τέμπος, διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.

-Ιωάννα Δούνια, μη εκτελεστικό μέλος, εκπρόσωπος Υπερταμείου.

-Κωνσταντίνος Κεσεντές, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

-Pietro Corpi, μη εκτελεστικό μέλος.

-Κωνσταντίνος Λαύκας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

-Βασιλική Ανδρέου, μη εκτελεστικό μέλος, εκπρόσωπος εργαζομένων.

-Ιωάννης Μώρος, μη εκτελεστικό μέλος, εκπρόσωπος εργαζομένων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ