ΔΕΠΑ Υποδομών: Η Barbara Morgante αναλαμβάνει διευθύνουσα σύμβουλος

ΔΕΠΑ Υποδομών: Η Barbara Morgante αναλαμβάνει διευθύνουσα σύμβουλος

Η συνέλευση διόρισε το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από πέντε μέλη, Nunzio Ferrulli, Barbara Morgante, Peter Durante, Θεόδωρο Πανάγο και Σπυρίδωνα Φλογαΐτη

 

Η Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΠΑ Υποδομών, η οποία συνεδρίασε σήμερα με την ολοκλήρωση της εξαγοράς από την Italgas, ενέκρινε το νέο καταστατικό της εταιρείας και διόρισε στην προεδρία τον κ. Nunzio Ferrulli.

Η συνέλευση διόρισε επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από πέντε μέλη, στα πρόσωπα των Nunzio Ferrulli, Barbara Morgante, Peter Durante, Θεόδωρου Πανάγου και Σπυρίδωνα Φλογαΐτη.

Στην πρώτη του συνεδρίαση σήμερα, το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε την κα Barbara Morgante ως διευθύνουσα σύμβουλο της Εταιρείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ