Αlpha Trust - Ανδρομέδα: Στο 5,675% το ποσοστό της Interlife -

 Αlpha Trust - Ανδρομέδα: Στο 5,675% το ποσοστό της Interlife -

Στο 2,546% υποχώρησε το ποσοστό του Φ. Ταμβακάκη

 

 

Μεταβολές στα ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων της γνωστοποίησε η εταιρεία Alpha Trust - Ανδρομέδα.

Ειδικότερα, η εισηγμένη ενημερώνει ότι στις 11.08.2022 η εταιρεία Interlife λόγω απόκτησης αλλά και γεγονότος που μετέβαλε την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου ανήλθε του ορίου 5% και κατείχε άμεσα 200.569 μετοχές της Εκδότριας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,675% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

Επίσης, γνωστοποιεί ότι την ίδια ημερομηνία το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Asset Management κατήλθε του ορίου 5% και κατείχε άμεσα 146.300 μετοχές της Εκδότριας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,14% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής έναντι 5,21% που κατείχε σύμφωνα με προηγούμενη γνωστοποίηση.

Επιπλέον, ενημερώνει ότι στις 11.08.2022 ο κ. Φαίδων Θεόδωρος Ταμβακάκης λόγω απόκτησης αλλά και γεγονότος που μετέβαλε την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου κατήλθε του ορίου του 5% και κατείχε άμεσα 90.000 μετοχές της Εκδότριας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,546% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής έναντι 5,235% που κατείχε πριν την κρίσιμη συναλλαγή.

Τέλος, η Ανδρομέδα σε συνέχεια της από 16.08.2022 σχετικής ενημέρωσης που έλαβε από τους μετόχους Δομετίου Γεωργία, Χατζηδάκη Μιχαήλ, Χατζηδάκη Αγγελική και Χατζηδάκη Βασιλική, συνδικαιούχους της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΚΕΜ), ανακοινώνει ότι λόγω απόκτησης αλλά και γεγονότος που μεταβάλλει την κατανομή δικαιωμάτων ψήφου, επήλθαν μεταβολές ορίων, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του Ν. 3556/2007, επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Συγκεκριμένα οι ως άνω μέτοχοι ενημερώνουν πως κατά την 11.08.2022 το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφων τους κατήλθε του ορίου 5% και κατείχαν άμεσα 97.340 μετοχές της Εκδότριας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,754% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, έναντι 5,51% που κατείχαν σύμφωνα με προηγούμενη γνωστοποίηση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ