Motor Oil: Στις 30/7 για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και διάθεση μερίσματος

Motor Oil: Στις 30/7 για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και διάθεση μερίσματος

Ποια θέματα ημερήσιας διάταξης θα κληθεί να συζητήσει η ΓΣ της εισηγμένης

Την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου, τη διάθεση μερίσματος και τη δέσμευση φορολογηθέντων αποθεματικών για την κάλυψη του 50% της ίδιας συμμετοχής της Motor Oil στο επενδυτικό σχέδιο, δεύτερης επέκτασης της δυναμικότητας του Συγκροτήματος Καταλυτικής Πυρόλυσης του Διυλιστηρίου καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική Γενική Συνέλευση της Motor Oil που θα διεξαχθεί στις 30 Ιουνίου.

Ειδικότερα, τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα κληθεί να συζητήσει η ΓΣ της εισηγμένης είναι τα κάτωθι:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021) σε ενοποιημένη και μη βάση, συμπεριλαμβανομένης της μη Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018, των δηλώσεων των εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπονται στο άρθρο 4 του Ν. 3556/2007, της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και τον Ν. 4706/2020, της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2021 καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για τη χρήση 2021 (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018), απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και υποβολή της έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Νόμου 4706/2020.

3. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος.

4. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017.

5. Έγκριση διάθεσης κερδών και μερίσματος για τη χρήση 2021.

6. Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 2022 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

7. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2022.

8. Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018.

9. Διανομή σε μέλη του Δ.Σ. και ανώτατα διευθυντικά στελέχη μέρους εκ των καθαρών κερδών της χρήσης 2021 της Εταιρείας και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

10. Διανομή στο Προσωπικό μέρους εκ των καθαρών κερδών της χρήσης 2021 της Εταιρείας και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

11. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Νόμου 4548 / 2018 όπως ισχύει και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

12. Διάθεση ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 114 του Νόμου 4548/2018.

13. Λήψη απόφασης δέσμευσης φορολογηθέντων αποθεματικών ποσού Ευρώ 1.779.923,34 για την κάλυψη του 50% της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας στο επενδυτικό σχέδιο, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους 14.239.386,72 Ευρώ, που αφορά στην 2 επέκταση της δυναμικότητας του Συγκροτήματος Καταλυτικής Πυρόλυσης του Διυλιστηρίου και έχει ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 με την υπ’ αριθμ. 132326/ΥΠΕ/7/00032/Ε/Ν.4399/2016/19-12-2019 Απόφαση Υπαγωγής.

14. Υποβολή προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης αποδοχών των Μελών Δ.Σ. για την οικονομική Χρήση 2021 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018.

15. Έγκριση σύμβασης εργασίας μεταξύ της Εταιρείας και του Διευθύνοντος Συμβούλου και έγκριση της τροποποιημένης Πολιτικής Αποδοχών Μελών Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ