Intralot: Εγκρίθηκε η μείωση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1,12 εκατ. ευρώ

Intralot: Εγκρίθηκε η μείωση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1,12 εκατ. ευρώ

Οι αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας

Η INTRALOT ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 133 του Ν. 4548/2018, ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 17.05.2022 παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου 11 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 48.336.241 κοινές ονομαστικές μετοχές, επί συνόλου 152.261.721 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 31,75% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 3.724.936 ίδιες μετοχές οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν. 4548/2018, δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας.

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ως εξής:

1. Ακύρωση τριών εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα έξι (3.724.936) ιδίων μετοχών που έχουν αποκτηθεί από την Εταιρεία με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό ενός εκατομμυρίου εκατόν δέκα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα Ευρώ και ογδόντα λεπτών (€1.117.480,80) και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί Μετοχικού Κεφαλαίου.

Εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του €1.117.480,80, η οποία θα πραγματοποιηθεί με μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας από 152.261.721 σε 148.536.785, κατόπιν ακύρωσης 3.724.936 ιδίων μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης. Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της, η Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί Μετοχικού Κεφαλαίου και χορήγησε την εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την κατά τα λοιπά υλοποίηση της αποφάσεως και την τήρηση των νόμιμων διατυπώσεων.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 48.336.241

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι: 31,75%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 48.336.241

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 48.336.241 (100,00%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0.

2. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

Εγκρίθηκε η κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο και χορηγήθηκε η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την κατά τα λοιπά υλοποίηση της αποφάσεως και την τήρηση των νόμιμων διατυπώσεων.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 48.336.241

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι: 31,75%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 48.336.241

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 48.336.241 (100,00%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0.

H INTRALOT γνωστοποιεί ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 17.05.2022, λόγω έλλειψης νομίμου απαρτίας, δεν έλαβε χώρα συζήτηση και λήψη απόφασης επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διάταξης:

"Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018.".

Σύμφωνα με την από 25.04.2022 πρόσκληση της Εταιρείας, οι κ.κ. μέτοχοι έχουν ήδη προσκληθεί σε Επαναληπτική Συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του τρίτου θέματος στις 23.05.2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Παιανία Αττικής (19ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Παιανία Αττικής), χωρίς την δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ