Το απόλυτο come back του Σωκράτη Κόκκαλη – Στον Nasdaq η Intralot

Το απόλυτο come back του Σωκράτη Κόκκαλη – Στον Nasdaq η Intralot

Σύμφωνα με πληροφορίες του fpress.gr η εταιρεία Intralot ανακοινώνει άμεσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με στόχο την εισαγωγή της στο αμερικανικό χρηματιστήριο.

Πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας. Τι αποτυπώθηκε; Αύξηση 20% στα έσοδα του ομίλου για το 2021 ενώ τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €110,4 εκατ. αυξημένα κατά 66,9% σε ετήσια βάση.

Ειδικότερα, κατά το δωδεκάμηνο του 2021, τα έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €414,0 εκατ. (+20,0% σε ετήσια βάση). Κατά την ίδια περίοδο, τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €110,4 εκατ. (+66,9% σε ετήσια βάση).

Το ΝΙΑΤΜΙ (Καθαρά Κέρδη/Ζημίες μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε στα €26,6 εκατ. κέρδη, σε σύγκριση με ζημίες €102,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, επηρεασμένο από το one-off κέρδος της συναλλαγής αναδιάρθρωσης του ισολογισμού ύψους €88,5 εκατ. η οποία ολοκληρώθηκε εντός του Γ’ τριμήνου.

Τα λειτουργικά έξοδα των εταιρειών του Ομίλου στην Ελλάδα παρουσιάζονται μειωμένα κατά 19,4% σε ετήσια βάση.

Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές για το δωδεκάμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν στα €107,6 εκατ. (+141,9% σε ετήσια βάση).

Οι Καθαρές Επενδύσεις του Ομίλου κατά το δωδεκάμηνο του 2021 ανήλθαν στα €22,9 εκατ., μειωμένες κατά 36,2% σε ετήσια βάση.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα του Ομίλου στο τέλος του 2021 ανήλθαν στα €107,3 εκατ.

Ο Καθαρός Δανεισμός ανήλθε στα €497,2 εκατ. στο τέλος του 2021, μειωμένος κατά €153,9 εκατ. σε σύγκριση με το δωδεκάμηνο του 2020. O δείκτης Net Debt/ EBITDA στο 4,5x έναντι 9,8x το 2020. Ο Συνολικός Δανεισμός παρουσιάζεται μειωμένος κατά €146,6 εκατ. σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2020.

Σημειώνεται ότι τον Μάρτιο, η INTRALOT ανακοίνωσε την επέκταση του τρέχοντος συμβολαίου της INTRALOT Maroc με την La Marocaine Des Jeux et des Sports (MDJS) για ένα επιπλέον έτος, με το συμβόλαιο πλέον να λήγει στις 31.12.2023.

Τον Απρίλιο, η INTRALOT ανακοίνωσε την επέκταση του τρέχοντος συμβολαίου με την Magnum Corporation Sdn BhD στη Μαλαισία για δύο (2) επιπλέον έτη, με το συμβόλαιο πλέον να λήγει στις 30.06.2024.

Επίσης, τον Απρίλιο, η INTRALOT ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της στις ΗΠΑ, INTRALOT, Inc., υπέγραψε 5ετή επέκταση της σύμβασής της με την Wyoming Lottery Corporation, με το συμβόλαιο πλέον να λήγει τον Αύγουστο του 2029.

Στο ερώτημα που τέθηκε στη διοίκηση για το ενδεχόμενο εισαγωγής της θυγατρικής στις ΗΠΑ στον Nasdaq, σαφής απάντηση δεν δόθηκε. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι οι διαδικασίες έχουν δρομολογηθεί αφού έχει ληφθεί το πράσινο φως και από σημαντικούς ξένους επενδυτές που ενδιαφέρουν να συμμετέχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου καθώς τα οικονομικά μεγέθή φαίνεται να πείθουν για τις προοπτικές της εταιρείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ