Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την ενεργειαική αναβάθμιση των υποδομών στο 401 ΓΣΝΑ

Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την ενεργειαική αναβάθμιση των υποδομών στο 401 ΓΣΝΑ

Ποιος θα είναι ο προϋπολογισμός για το έργο.

Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (401 ΓΣΝΑ), προϋπολογισμού τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (4.996.318,35) περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, προκήρυξε η Ανωτάτη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης του Στρατού Ξηράς (ΑΣΔΥΣ).

Το έργο περιλαμβάνει εγκατάσταση τριπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας και ψύξης, εγκατάσταση μαγνητικών επαφών, αναβάθμιση εξωτερικού κελύφους και αναβάθμιση του BMS και τροποποίηση του σε BEMS (αφορά μεταξύ άλλων στη μείωση κατανάλωσης ενέργειας).

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης κατά 80% μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) 2014-2020».

Η σχετική προκήρυξη αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια (ώρα 14:49:29 μ.μ.).

Πηγή: naftemporiki.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ