Σε ΑΕΕΑΠ μετατρέπεται η Premia Properties

 Σε ΑΕΕΑΠ μετατρέπεται η Premia Properties

Η μετατροπή σε ΑΕΕΑΠ θα της επιτρέψει να δραστηριοποιηθεί αποτελεσματικότερα στην αγορά ακινήτων, αξιοποιώντας τα φορολογικά πλεονεκτήματα

 

Η PREMIA PROPERTIES (εφεξής η «Εταιρεία» ή «PREMIA”) ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε στις 5 Απριλίου 2022 ενέκρινε τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ως ΑΕΕΑΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 2778/1999 και 4209/2013.

Η αίτηση για τη λήψη άδειας λειτουργίας ΑΕΕΑΠ υπεβλήθη από την PREMIA στις 21 Νοεμβρίου 2021 κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου στις 18 Νοεμβρίου 2021 η οποία επικυρώθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 10 Δεκεμβρίου 2021.

Η μετατροπή σε ΑΕΕΑΠ αποτελεί ένα ακόμη ορόσημο στην πορεία της PREMIA καθώς θα της επιτρέψει να δραστηριοποιηθεί αποτελεσματικότερα στην αγορά ακινήτων, αξιοποιώντας τα φορολογικά πλεονεκτήματα που προσφέρει το πλαίσιο των ΑΕΕΑΠ και ενισχύοντας το επενδυτικό της προφίλ, επισημαίνει η ανακοίνωση.

Η PREMIA συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού με γνώμονα την ενδυνάμωση της στρατηγικής της θέσης στην αγορά και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ