Cenergy: Στα 22,1 τα κέρδη μετά από φόρους - Πάνω από 1 δισ. ευρώ τα έσοδα

Cenergy: Στα 22,1 τα κέρδη μετά από φόρους - Πάνω από 1 δισ. ευρώ τα έσοδα

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών ξεπέρασε επίσης το φράγμα του 1 δισ. ευρώ

 

Η Cenergy Holdings ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.


▪ Τα έσοδα ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ για πρώτη φορά στην ιστορία του Ομίλου (16% αύξηση σε ετήσια βάση).

▪ Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών ξεπέρασε επίσης το φράγμα του 1 δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2021, αφού το τελευταίο τρίμηνο του έτους εξασφαλίστηκαν σημαντικές παραγγελίες και στους δύο κλάδους.

▪ Η λειτουργική κερδοφορία παρέμεινε σταθερή με το αναπροσαρμοσμένο EBITDA1 να ανέρχεται στα 104 εκατ. ευρώ (2% αύξηση σε ετήσια βάση) ως αποτέλεσμα της επιτυχούς εκτέλεσης ενεργειακών έργων και των λύσεων προστιθέμενης αξίας.

▪ Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά 66 εκατ. ευρώ φτάνοντας σε νέα χαμηλά επίπεδα (264 εκατ. ευρώ)

▪ Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων επηρεάστηκαν από την εφάπαξ πρόβλεψη ύψους 12.8 εκατ. ευρώ (14 εκατ. δολάρια ΗΠΑ πλέον τόκων) για την αναδρομική χρέωση δασμών αντιντάμπινγκ επί των εξαγωγών στις ΗΠΑ σωλήνων μεγάλης διαμέτρου και έφτασαν τα 30.5 εκατ. ευρώ το 2021 (έναντι 35.6 εκατ. το 2020).

▪ Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 22,1 εκατ. ευρώ έναντι 24,9 εκατ. το 2020.

▪ Οι ελεύθερες ταμειακές ροές για το 2021 ανήλθαν σε 68 εκατ. ευρώ, εκμεταλλευόμενοι την αποτελεσματική διαχείριση κεφαλαίου κίνησης αλλά και τη δυνατότητα δημιουργίας ταμιακών εισροών.

▪ Κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 44.5 εκατ. ευρώ για τη νέα εποχή της ενεργειακής μετάβασης.

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις του Ομίλου, ο κ. Αλέξης Αλεξίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Cenergy Holdings δήλωσε:

«Οι ισχυρές πωλήσεις και η λειτουργική επίδοση του 2021 επιβεβαιώνουν την ικανότητά μας να συνεχίσουμε να προχωράμε μπροστά και να προωθούμε περαιτέρω το σενάριο της ενεργειακής μετάβασης, προσφέροντας ποιοτικά προϊόντα στους συνεργάτες μας σε όλο τον κόσμο. Ο κλάδος των καλωδίων οδήγησε την κερδοφορία του Ομίλου, ενώ η Σωληνουργεία Κορίνθου κατάφερε να εξασφαλίσει σημαντικές παραγγελίες κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Η υψηλή προστιθέμενη αξία στις λύσεις που προτείνουμε και η βελτιωμένη αποδοτικότητα της παραγωγής μας, βοήθησαν ώστε να απορροφήσουμε τις οικονομικές επιπτώσεις της πρόσφατης απόφασης του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ για δασμούς στους σωλήνες χάλυβα. Οι εταιρείες μας συνεχίζουν να επεκτείνουν την εμπορική τους παρουσία, όπως αποτυπώνεται και από τα ιστορικά υψηλά επίπεδα των ανεκτέλεστων παραγγελιών στο τέλος του 2021. Παράλληλα, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία τους διερευνούν πιθανές συνεργασίες, ιδίως στην αγορά της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας που παρουσιάζει πολύ μεγάλες δυνατότητες. Αντιμετωπίζουμε με μέτρο και σύνεση την θετική αυτή ατμόσφαιρα των αγορών και είμαι σίγουρος ότι θα επιτύχουμε σταθερή ανάπτυξη και ικανοποιητικά περιθώρια κέρδους και το 2022.»

Επισκόπηση


Το 2021, παρά τις συνεχιζόμενες επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, η Cenergy Holdings πέτυχε ισχυρές οικονομικές επιδόσεις. Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ο Όμιλος πέτυχε να διατηρήσει αδιάκοπη την παραγωγή του, θέτοντας πάντα σε προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων του μέσω μέτρων και πολιτικών προστασίας και εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο παραγγελιών.

Ως αποτέλεσμα, η Cenergy Holdings κατάφερε να επιτύχει υψηλότερη λειτουργική κερδοφορία σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, απορροφώντας κάθε αρνητική επίπτωση από εξωτερικά, απρόβλεπτα γεγονότα, ενώ ταυτόχρονα μείωσε σε ιστορικά χαμηλά τον καθαρό της δανεισμό. Πιο συγκεκριμένα, η λειτουργική κερδοφορία (αναπροσαρμοσμένο EBITDA) ξεπέρασε για δεύτερη συνεχή χρονιά το όριο των 100 εκατ. ευρώ με μικρή αύξηση 2% έναντι του 2020. Παράλληλα,το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2021, αφού νέα έργα κατακυρώθηκαν και στους δύο κλάδους.

Ο κλάδος καλωδίων διατήρησε τη δυναμική του το 2021 και οι εταιρείες απέδωσαν θετικά αποτελέσματα, με σταθερή αύξηση τόσο στον τομέα των καλωδιακών έργων όσο και στον τομέα των καλωδιακών προϊόντων. Όλα τα εργοστάσια είχαν πλήρες πρόγραμμα παραγωγής καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, διευκολύνοντας την ομαλή εκτέλεση σημαντικών έργων και βελτιώνοντας το αναπροσαρμοσμένο EBITDA κατά 9%. Οι πωλήσεις του τομέα προϊόντων αυξήθηκε λόγω της ανάκαμψης της ζήτησης αλλά και μιας επιτυχημένης εμπορικής στρατηγικής, που εκφράστηκε με την είσοδο σε νέες αγορές και τη δημιουργία ισχυρών σχέσεων με πελάτες και συνεργάτες.

Τέλος, συνεχίστηκε, και έχει πλέον σχεδόν ολοκληρωθεί, το επενδυτικό πρόγραμμα στο εργοστάσιο της Κορίνθου για την περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας inter-array καλωδίων. Από την άλλη, το 2021 ήταν και πάλι μια δύσκολη χρονιά για τον κλάδο σωλήνων χάλυβα.

Μετά από μια άνευ προηγουμένου μείωση τόσο της κατανάλωσης όσο και των τιμών ενέργειας ως αποτέλεσμα της πανδημίας, η αγορά ανέκαμψε έντονα και, σε συνδυασμό με τις προηγούμενες αναβολές ή και ακυρώσεις έργων μεταφοράς κι εξόρυξης ορυκτών καυσίμων, οδήγησε τις τιμές ενέργειας σε πολύ υψηλά επίπεδα. Έτσι, εντός του δεύτερου εξάμηνου του 2021 ορισμένα έργα δικτύων αγωγών επανεκκίνησαν, αφού το φυσικό αέριο παραμένει το κύριο καύσιμο μετάβασης στη νέα παγκόσμια ενεργειακή εποχή. Το έτος, ωστόσο, έκλεισε με μια αρνητική έκπληξη, λόγω της απόφασης του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ (DoC) να επιβάλει υψηλούς δασμούς αντιντάμπινγκ επί των εισαγωγών σωλήνων μεγάλης διαμέτρου από την Ελλάδα, γεγονός που επηρέασε δυσμενώς τα αποτελέσματα του τρέχοντος έτους κατά περίπου 12,8 εκατ. ευρώ (14 εκατ. δολάρια ΗΠΑ πλέον τόκων).
Οικονομική Επισκόπηση Ομίλου

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το 2021 ανήλθε σε 1.054 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 16% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, λόγω τόσο της αύξησης του όγκου πωλήσεων στον τομέα των καλωδίων όσο και των υψηλότερων τιμών των μετάλλων. Αντιθέτως, οι εξελίξεις στον κλάδο των σωλήνων χάλυβα περιόρισαν σε ένα βαθμό τα έσοδα του Ομίλου.

Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 2% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 104 εκατ. ευρώ. Ο κλάδος καλωδίων κατέγραψε αισθητή αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας για τρίτο συνεχόμενο έτος: από 65 εκατ. ευρώ το 2019 σε 81 εκατ. το 2020 και στα 89 εκατ. το 2021 (αθροιστικός ετήσιος ρυθμός αύξησης 17%), μια επίδοση που υπερκάλυψε την πτώση του κλάδου σωλήνων (από 22 εκατ. ευρώ το 2020 σε 16 εκατ. το 2021).

Συνολικά, το περιθώριο του αναπροσαρμοσμένου EBITDA παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα φθάνοντας περίπου το 10%, παρά τον αυξημένο κύκλο εργασιών που ήρθε εν μέρει ως αποτέλεσμα των πληθωρισμένων τιμών πρώτων υλών. Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος μειώθηκε κατά 2,7 εκατ. ευρώ (9% μείωση), φτάνοντας τα 29 εκατ., καθώς οι καθαροί τόκοι και τα συναφή έξοδα διατηρήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα λόγω των χαμηλότερων επιτοκίων και της αυστηρότερης διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης και στους δύο κλάδους.

Η ισχυρή κερδοφορία επηρεάστηκε σαφώς από την έκτακτη πρόβλεψη ύψους 12,8 εκατ. ευρώ λόγω της απόφασης του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ (DoC) να επιβάλει δασμούς αντιντάμπινγκ επί των εισαγωγών σωλήνων χάλυβα μεγάλης διαμέτρου από την Ελλάδα. Κατά συνέπεια, τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν σε 30,5 εκατ. ευρώ, (14% χαμηλότερα σε σχέση με το 2020), παρασύροντας επίσης τα κέρδη μετά από φόρους της περιόδου, που διαμορφώθηκαν σε 22,1 εκατ. ευρώ, έναντι 24,9 εκατ. το 2020 (2,1% των εσόδων το 2021 έναντι 2,7 % το 2020).

Παρόλο που και οι δύο κλάδοι διαθέτουν σύγχρονες και αποτελεσματικές εργοστασιακές μονάδες, ο Όμιλος συνέχισε τις επενδύσεις του στις θυγατρικές ώστε να συνεχίσεις την έγκαιρη εξυπηρέτηση των παραγγελιών 7 και να διασφαλίσει τη μελλοντική ανάπτυξη. Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες για το 2021 ανήλθαν σε 44,5 εκατ. ευρώ, κατανεμημένες σε 35 εκατ. για τον κλάδο καλωδίων και 9,5 εκατ. για τον κλάδο σωλήνων χάλυβα.

Επιπλέον, ορισμένα από τα νέα επενδυτικά σχέδια των εταιρειών επελέγησαν ήδη για ένταξη σε κυβερνητικά προγράμματα κινήτρων, όπως προβλέπεται στις σχετικές εθνικές νομοθεσίες. Το κεφάλαιο κίνησης (συμπεριλαμβανομένων των συμβατικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων) μειώθηκε σημαντικά σε 41 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2021, μειωμένο κατά 59% σε ετήσια βάση (100 εκατ. στις 31.12.2020). Αυτή η σημαντική μείωση ήταν αποτέλεσμα μιας πιο αυστηρής διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης και στους δύο κλάδους, μέσω καλύτερων όρων πληρωμής με προμηθευτές, καθώς και της στενότερης παρακολούθησης των αγορών πρώτων υλών και της έγκαιρης ολοκλήρωσης συγκεκριμένων φάσεων σε μεγάλες παραγγελίες που υπαγορεύουν χρηματικές καταβολές (“payment milestones”).

Ωστόσο, η μελλοντική εξέλιξη του κεφαλαίου κίνησης θα εξαρτηθεί από το χρονισμό τόσο της λήψης προκαταβολών από πελάτες όσο και από την εκπλήρωση αυτών των ορόσημων πληρωμών για τα έργα που αναλαμβάνουν οι θυγατρικές, καθώς και από την εξέλιξη των τιμών των πρώτων υλών. Κατά συνέπεια, ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε σε νέα ιστορικά χαμηλά επίπεδα (264 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2021), καταγράφοντας πτώση 66 εκατ. από τις 31.12.2020 (331 εκατ. ευρώ), αποδεικνύοντας περαιτέρω τις προσπάθειες και τη δέσμευση του Ομίλου για αποκλιμάκωση του δανεισμού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ