ΕΕ «Women TechEU»: Επιλέχθηκαν για χρηματοδότησηοι πρώτες 50 εταιρείες που διοικούνται από γυναίκες

ΕΕ «Women TechEU»: Επιλέχθηκαν για χρηματοδότησηοι πρώτες 50 εταιρείες που διοικούνται από γυναίκες

Το Women TechEU είναι μια νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προσφέρει επιχορηγήσεις, αξίας 75.000 ευρώ έκαστη, για τη στήριξη των αρχικών σταδίων της διαδικασίας καινοτομίας και της ανάπτυξης μιας εταιρείας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της πρώτης πρόσκλησης στο πλαίσιο του νέου πιλοτικού προγράμματος Women TechEU, το οποίο στηρίζει νεοφυείς επιχειρήσεις υπερπροηγμένης τεχνολογίας που διοικούνται από γυναίκες. Η πρόσκληση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας για τα ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζων Ευρώπη».

Μετά την αξιολόγηση από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, η Επιτροπή θα υποστηρίξει μια πρώτη ομάδα 50 εταιρειών που διοικούνται από γυναίκες σε 15 διαφορετικές χώρες (καμία από την Ελλάδα). Περισσότερες από 40 εταιρείες εδρεύουν σε κράτη μέλη της ΕΕ, ενώ περίπου το ένα πέμπτο εδρεύει σε χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», όπως το Ισραήλ και η Τουρκία.

Το Women TechEU είναι μια νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προσφέρει επιχορηγήσεις, αξίας 75.000 ευρώ έκαστη, για τη στήριξη των αρχικών σταδίων της διαδικασίας καινοτομίας και της ανάπτυξης μιας εταιρείας. Προσφέρει επίσης καθοδήγηση και πλαισίωση βάσει του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ) για τη γυναικεία ηγεσία, καθώς και ευκαιρίες δικτύωσης σε επίπεδο ΕΕ.

Οι εταιρείες που προτάθηκαν για χρηματοδότηση, έχουν αναπτύξει καινοτομίες αιχμής σε διάφορους τομείς, από τη διάγνωση σε αρχικό στάδιο και τις θεραπείες για τον καρκίνο, μέχρι τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των εκπομπών μεθανίου. Τα έργα θα ξεκινήσουν την άνοιξη του 2022 και αναμένεται να διαρκέσουν από έξι έως 12 μήνες.

Μετά την πολύ ενθαρρυντική ανταπόκριση σε αυτό το πρώτο πιλοτικό σχέδιο, η Επιτροπή θα ανανεώσει το πρόγραμμα Women TechEU το 2022. Ο προϋπολογισμός για την επόμενη πρόσκληση θα αυξηθεί σε 10 εκατ. ευρώ, τα οποία θα χρηματοδοτήσουν περίπου 130 επιχειρήσεις (από 50 φέτος). Η πρόσκληση θα δημοσιευτεί μέσα στο 2022.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ