Μνημόνιο συνεργασίας ΒΕΠ και Ελληνικού Ινστιτούτου Πυροπροστασίας Κατασκευών

Μνημόνιο συνεργασίας ΒΕΠ και Ελληνικού Ινστιτούτου Πυροπροστασίας Κατασκευών

Το μνημόνιο περιλαμβάνει σειρά κοινών δράσεων που αφορούν κυρίως στην επιμόρφωση για πυρασφάλεια και πυροπροστασία και για την πρόληψη και καταστολή πυρκαγιών, που αποτελεί βασικό άξονα για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσε

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, με το Ελληνικό Ινστιτούτο Πυροπροστασίας Κατασκευών, με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν ο πρόεδρος ΒΕΠ, Γιώργος Παπαμανώλης - Ντόζας και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Λ.Ι.ΠΥ.ΚΑ., Γιάννης Κοντούλης.

Το μνημόνιο περιλαμβάνει σειρά κοινών δράσεων που αφορούν κυρίως στην επιμόρφωση για πυρασφάλεια και πυροπροστασία και για την πρόληψη και καταστολή πυρκαγιών, που αποτελεί βασικό άξονα για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά μαζί με το Ελληνικό Ινστιτούτο Πυροπροστασίας Κατασκευών θα προσφέρουν στις ελληνικές επιχειρήσεις πιστοποιημένα και μη προγράμματα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ