Σπ. Θεοδωρόπουλος και EOS Capital Partners μπαίνουν στην «Ελληνικοί Χυμοί ΑΕΒΕ»

Σπ. Θεοδωρόπουλος και EOS Capital Partners μπαίνουν στην «Ελληνικοί Χυμοί ΑΕΒΕ»

Αρχική συμφωνία με την «Ελληνικοί Χυμοί ΑΕΒΕ».

Ο επιχειρηματίας κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος και το επενδυτικό κεφάλαιο EOS Capital Partners που διαχειρίζεται ο κ. Απόστολος Ταμβακάκης, προχώρησαν σε μία κατ’ αρχήν συμφωνία με τους μετόχους της εταιρείας Ελληνικοί Χυμοί ΑΕΒΕ για την από κοινού τους συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Η εταιρεία Ελληνικοί Χυμοί δραστηριοποιείται στην εγχώρια αγορά χυμών από το 2003 με τις ετικέτες χυμών, Viva, Belo και Viva Slim.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ