ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πώς σχολιάζει η εταιρεία τα οικονομικά της αποτελέσματα

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πώς σχολιάζει η εταιρεία τα οικονομικά της αποτελέσματα

Αξιοσημείωτη είναι η σημαντική ενίσχυση του κατασκευαστικού ανεκτέλεστου του Ομίλου, το οποίο με τα προς υπογραφή έργα θα ανέλθει στο ιστορικό υψηλό επίπεδο των 4,5 δισ. ευρώ.

Σε συνέχεια της με αριθμό πρωτοκόλλου 2596/09.11.2021 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία κοινοποιήθηκε στους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προβαίνει στην παρακάτω ενημέρωση αναφορικά με τη διαμόρφωση των βασικών οικονομικών μεγεθών του κατά το εννεάμηνο του 2021.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών και της λειτουργικής κερδοφορίας (προσαρμοσμένα EBITDA) αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά των οικονομικών αποτελεσμάτων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, κατά το εννεάμηνο του 2021, στο οποίο καταγράφηκαν καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενη δραστηριότητα 31,7 εκατ. ευρώ έναντι καθαρών κερδών από συνεχιζόμενη δραστηριότητα 27,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Αξιοσημείωτη είναι η σημαντική ενίσχυση του κατασκευαστικού ανεκτέλεστου του Ομίλου, το οποίο με τα προς υπογραφή έργα θα ανέλθει στο ιστορικό υψηλό επίπεδο των 4,5 δισ. ευρώ.

Το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου συνεχίζεται εντατικά σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς του (υποδομές, παραχωρήσεις - ΣΔΙΤ, παραγωγή κι αποθήκευση ενέργειας, κυκλική οικονομία – έργα περιβάλλοντος), με τις συνολικές επενδύσεις που προωθεί ή στις οποίες συμμετέχει ο Όμιλος να υπερβαίνουν σε αξία τα 6,5 δις. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των έργων της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και του Ολοκληρωμένου Τουριστικού Συγκροτήματος με Καζίνο στο Ελληνικό, όπου αναμένεται η οριστικοποίηση της ανάθεσής τους σε επενδυτικά σχήματα στα οποία συμμετέχει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ).

Τα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για το εννεάμηνο του 2021 διαμορφώνονται ως εξής:

• Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκαν στα 700,7 εκατ. ευρώ (261,3 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2021), έναντι 658,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (238,6 εκ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2020), σημειώνοντας αύξηση 6,4%.
• Τα Λειτουργικά αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ)1 διαμορφώθηκαν σε 113,3 εκατ. ευρώ (45,7 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2021), έναντι 95,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (38,7 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2020), σημειώνοντας αύξηση 18,5%.
• Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA) διαμορφώθηκε στα 212,7 εκατ. ευρώ (76,4 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2021), έναντι 181,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (67 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2020) σημειώνοντας αύξηση 17,0%.
• Τα καθαρά αποτελέσματα του εννεαμήνου του 2021 από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής διαμορφώθηκαν σε κέρδη 4,9 εκατ. ευρώ (13,7 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο 2021) έναντι κέρδη 3,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (1,6 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2020).

Αναλυτική πληροφόρηση αποτελεσμάτων για τους βασικούς λειτουργικούς τομείς δραστηριότητας του Ομίλου

Κατασκευές

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη του τομέα των Κατασκευών κατά το εννεάμηνο του 2021 έχουν ως εξής:
• Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 398,8 εκατ. ευρώ (150,8 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2021) έναντι 390,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (136 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2020).
• Τα Λειτουργικά αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ)1 διαμορφώθηκαν σε 29,4 εκατ. ευρώ (6,5 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2021), έναντι 7,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (8,0 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2020).
• Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA)1 διαμορφώθηκε στα 38,4 εκατ. ευρώ (10,5 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2021) έναντι 16,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (10,4 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2020).
Το κατασκευαστικό υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο του Ομίλου ανήλθε σε περίπου 2,4 δισ. ευρώ, διατηρώντας τις προοπτικές μίας υγιούς κατασκευαστικής δραστηριότητας την επόμενη περίοδο. Με την προσθήκη των προς υπογραφή νέων συμβάσεων, το ανεκτέλεστο διαμορφώνεται στο ιστορικό υψηλό επίπεδο των 4,5 δισ. ευρώ.
Ηλεκτρισμός από ΑΠΕ από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Στον τομέα της ενέργειας από ΑΠΕ, τα βασικά οικονομικά μεγέθη κατά το εννεάμηνο του 2021 έχουν ως εξής:
• Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 150,6 εκατ. ευρώ (52,1 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2021), έναντι 138,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (46,6 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2020).
• Τα Λειτουργικά αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ)1 διαμορφώθηκαν σε 72,2 εκατ. ευρώ (26,1 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2021), έναντι 70,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (22,3 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2020).
• Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA)1 διαμορφώθηκε στα 104,2 εκατ. ευρώ (36,8 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2021) έναντι 97,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (30,7 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2020).

Το σύνολο των Κεφαλαιουχικών Δαπανών στις 30.09.2021 ανήλθε στο ποσό των 130,6 εκατ. ευρώ (61 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2021). Αξίζει να τονιστεί ότι το επενδυτικό πρόγραμμα της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ που υπερβαίνει τα 2 δισ. ευρώ, εξελίσσεται απρόσκοπτα και με εντατικούς ρυθμούς σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της Εταιρείας. Στόχος παραμένει η συνολική εγκατεστημένη ισχύς να προσεγγίσει τα 3.000 MW μέσα στη επόμενη πενταετία.

Παραχωρήσεις

Στον τομέα των Παραχωρήσεων, τα βασικά οικονομικά μεγέθη κατά το εννεάμηνο του 2021 έχουν ως εξής:
• Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 124,2 εκατ. ευρώ (54,4 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2021) έναντι 117,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (50,2 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2020).
• Τα Λειτουργικά αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε 31,0 εκατ. ευρώ (18,8 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2021), έναντι 33,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (14,1 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2020).
• Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA)1 διαμορφώθηκε στα 81,8 εκατ. ευρώ (35,6 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2021) έναντι 79 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (29,1 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2020).
Υπενθυμίζεται πως η ένωση προσώπων ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – EGIS, ανακηρύχθηκε Προτιμητέος Επενδυτής για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού και των τριών κάθετων οδικών αξόνων για διάστημα 35 ετών, σηματοδοτώντας την περαιτέρω σημαντική διεύρυνση του χαρτοφυλακίου έργων Παραχώρησης του Ομίλου.
Παράλληλα, εγκρίθηκε το νέο Master Plan για το αεροδρόμιο του Καστελίου, βάσει του οποίου θα επιταχυνθεί η υλοποίηση του έργου.
Επιπρόσθετα, αναφορικά με το έργο Integrated Resort Casino (IRC) στο Ελληνικό, σημειώνεται ότι εξελίσσονται οι διαδικασίες για την ανάληψη του έργου, στο οποίο συμμετέχει ο Όμιλος.

Ηλεκτρισμός από θερμική ενέργεια και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας

Στον τομέα της θερμικής ενέργειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, τα βασικά οικονομικά μεγέθη κατά το εννεάμηνο του 2021 έχουν ως εξής:
• Στο λειτουργικό τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, ο κύκλος εργασιών κατά το εννεάμηνο του 2021 διαμορφώθηκε στα 69,4 εκατ. ευρώ (42,9 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2021) έναντι 26,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (10,2 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2020).
• Τα Λειτουργικά αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ)1 διαμορφώθηκαν σε μείον 0,2 εκατ. ευρώ (0,3 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2021), έναντι 0,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (0,2 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2020).
• Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA)1 κατά το εννεάμηνο του 2021 διαμορφώθηκε σε μείον 0,2 εκατ. ευρώ (0,4 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2021) έναντι 0,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (0,2 εκ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2020).

Σημειώνεται πως ο Όμιλος προέβη σε συμφωνία για την απόκτηση του 75% και 50% των εταιρειών ΗΡΩΝ ΙΙ και ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, αντίστοιχα. Εντός του Οκτωβρίου 2021 και μετά την έγκριση των αρμόδιων αρχών ολοκληρώθηκε η απόκτηση του επιπλέον 75% των μετοχών της ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ. Μετά την έγκριση εκ μέρους των αρμοδίων αρχών της συμφωνίας για το 50% της εταιρείας ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ο Όμιλος θα έχει στην κατοχή του το 100% και των δυο εταιρειών. Η υλοποίηση της εν λόγω συμφωνίας αυξάνει το αποτύπωμα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην παραγωγή και εμπορία ενέργειας, σε ένα κρίσιμο χρονικό σημείο, ενισχύοντας τις προϋποθέσεις για έναν σημαντικό ρόλο του Ομίλου στην μεταβαλλόμενη ελληνική αγορά ενέργειας.

Οι Όμιλοι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ανακοίνωσαν στις 11.06.2021 τη συνεργασία τους για την από κοινού ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία του νέου υπερσύγχρονου Αεριοστρόβιλου Σταθμού Συνδυασμένου Κύκλου με καύσιμο το φυσικό αέριο, εγκατεστημένης μικτής ισχύος 877 MW, στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις στην ελληνική αγορά ενέργειας, ύψους 375 εκατ. ευρώ, που θα δημιουργήσει περίπου 500 θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής και 100 κατά την περίοδο λειτουργίας.

Βασικά στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης Ομίλου την 30.09.2021

Όσον αφορά στα μεγέθη της ενοποιημένης Κατάστασης Οικονομικής Θέσης:
Το σύνολο του Ενεργητικού του Ομίλου κατά την 30.09.2021 ανήλθε στο ποσό των 4.090 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 86,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό της 30.06.2021. Το Καθαρό Χρέος1 του Ομίλου (δανειακές υποχρεώσεις μείον χρηματικά διαθέσιμα) διαμορφώθηκε την 30.09.2021 σε περίπου 1.268,9 εκατ. ευρώ, έναντι 1.226,4 εκατ. ευρώ την 30.06.2021. Να σημειωθεί ότι τα χρηματικά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονταν σε 1.023,8 εκατ. ευρώ στο τέλος του εννεαμήνου του 2021.
Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου την 30.09.2021 ανήλθαν σε 755,4 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 19,7 εκατ. ευρώ σε σχέση με την 30.06.2021.

Πληροφορίες για την επίπτωση της πανδημίας του Covid-19 και της ενεργειακής κρίσης στον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Παρά τις νέες συνθήκες που έχει διαμορφώσει η πανδημία του Covid-19, οι δραστηριότητες του Ομίλου συνεχίζονται όσο το δυνατόν ομαλότερα, με δεδομένο ότι οι βασικοί τομείς δραστηριότητάς του (ΑΠΕ και Παραχωρήσεις) εμφανίζουν σημαντικά αμυντικά χαρακτηριστικά. Ο Όμιλος έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να συνεχιστεί η εξέλιξη των βασικών δραστηριοτήτων του (Κατασκευή, ΑΠΕ, Παραχωρήσεις) και το επενδυτικό του πρόγραμμα στους κλάδους της ενέργειας και των παραχωρήσεων. Συγκεκριμένα, στον Λειτουργικό Τομέα των Κατασκευών αν και υπήρξαν καθυστερήσεις κατά την περίοδο του lockdown, οι κατασκευαστικές εργασίες συνεχίζονται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εντός του 2021, ενώ δεν διακρίνεται κίνδυνος μη τήρησης συμβατικών χρονοδιαγραμμάτων καθώς οι σχετικές προθεσμίες παρατείνονται αντίστοιχα. Στον τομέα ηλεκτρισμού από ΑΠΕ, δεν έχει υπάρξει διακοπή λειτουργίας των εγκαταστάσεων, ενώ για τις επενδύσεις στις υπό κατασκευή εγκαταστάσεις δεν έχει προκληθεί καθυστέρηση και ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης και θέσης σε λειτουργία των έργων δεν έχει μεταβληθεί. Τέλος στον Λειτουργικό Τομέα των Παραχωρήσεων, ο Όμιλος είναι επαρκώς προστατευμένος.
Αναφορικά με την ενεργειακή κρίση, η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις αυτής, όπως οι πρόσφατες ανατιμήσεις βασικών υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών -μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα υλικά κατασκευής προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες του Ομίλου. Σημειώνεται ότι ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ δεν έχει επηρεαστεί από τη ενεργειακή κρίση δεδομένου του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται και της δομής των συμβολαίων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και σύμφωνα με τη μεταβολή των Αποτελεσμάτων και των βασικών στοιχείων της χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου για το γ’ τρίμηνο του 2021, τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη και οι προοπτικές της χρηματοοικονομικής κατάστασης του Ομίλου, δεν έχουν επηρεαστεί ουσιωδώς από την εξάπλωση του Covid-19 και την έως τώρα εξέλιξη της ενεργειακής κρίσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ