Prodea: Χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου οι μετοχές από 30/9

Prodea: Χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου οι μετοχές από 30/9

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 05.10.2021 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας "Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε." 

 

Με τη νέα ονομαστική αξία, 2,71 Ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού €0,29 ανά μετοχή θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. από την 30.09.2021 οι μετοχές της ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 01.10.2021 για την Εταιρεία.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 05.10.2021 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας "Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε." ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο ΣΑΤ (Τράπεζες, θεματοφύλακες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις καταβολής σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής θα διενεργείται μέσω του δικτύου καταστημάτων της τράπεζας "Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.", μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων.

Υπεθυμίζεται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 06.07.2021 αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των €74.093.414,86 Ευρώ.

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 3,00 Ευρώ σε 2,71 Ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,29 ανά μετοχή.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 692.390.187,14 Ευρώ, διαιρούμενο σε 255.494.534 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,71 Ευρώ.

To Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την αριθ. πρωτ. 100940/16.09.2021 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρίας και καταχωρήθηκε την ίδια μέρα στο ΓΕΜΗ.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. στη συνεδρίασή της την 28.09.2021 ενημερώθηκε για την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας με επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,29 ανά μετοχή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 30 213 3334397, email [email protected] ).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ