Πρόστιμα για παραβάσεις μέτρων κατά του κορωνοϊού

Πρόστιμα για παραβάσεις μέτρων κατά του κορωνοϊού

Έγιναν 62 έλεγχοι και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 8.800€

 

Το χρονικό διάστημα από 30-7-2021 έως και 01-8-2021 (ημέρες Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή) πραγματοποιήθηκαν από τη ΔΙΜΕΑ 62 έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 8.800€ και αναστολές λειτουργίας για 14 ημέρες συνολικά (7 ημέρες αναστολή λειτουργίας σε 2 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος έκαστος) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για μη τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων, κατά τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 46819/23-7-2021 (Β’3276), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και συγκεκριμένα για:

εξυπηρέτηση όρθιων πελατών σε χώρο ευθύνης της επιχείρησης
μη ανάρτηση του μέγιστου αριθμού επιτρεπόμενων ατόμων
μη χρήση μάσκας (φυσικά πρόσωπα).

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς στο σύνολο της επικράτειας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ