Την βρετανική AXELOS εξαγόρασε η PeopleCert

Την βρετανική AXELOS εξαγόρασε η PeopleCert

Η PeopleCert συνεργάζεται με την AXELOS από τη σύστασή της το 2014 και από το 2018 αποτελεί αποκλειστικό συνεργάτη της για τη διάθεση των προγραμμάτων της παγκοσμίως.

Το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της AXELOS Limited συμφώνησε να αποκτήσει η PeopleCert International Limited, που δραστηριοποιείται στη διενέργεια εξετάσεων και πιστοποίησης επαγγελματικών και γλωσσικών δεξιοτήτων. Η αξία της AXELOS υπολογίζεται σε 380 εκατ. λίρες (450 εκατ. ευρώ).

Η AXELOS είναι μια εταιρεία κοινοπραξίας (joint venture) που δημιουργήθηκε το 2013 από το Υπουργικό Συμβούλιο (Cabinet Office) εκ μέρους της κυβέρνησης (HMG) στο Ηνωμένο Βασίλειο και της Capita plc (CPI.L), για την ανάπτυξη και προώθηση παγκόσμιων μεθοδολογιών για τη διαχείριση έργων (Project Management) και των ψηφιακών υπηρεσιών (IT & Digitally enabled services), συμπεριλαμβανομένων των PRINCE2 και ITIL.

Οι μεθοδολογίες υιοθετούνται ευρέως από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σε περισσότερες από 200 χώρες για τη βελτίωση επαγγελματιών δεξιοτήτων, με στόχο να βοηθούν τόσο τα άτομα όσο και τους οργανισμούς να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά.
Η PeopleCert συνεργάζεται με την AXELOS από τη σύστασή της το 2014 και από το 2018 αποτελεί αποκλειστικό συνεργάτη της για τη διάθεση των προγραμμάτων της παγκοσμίως.

Η εξαγορά ενισχύει περαιτέρω την ευρύτερη σχέση της PeopleCert με τη βρετανική κυβέρνηση και είναι πλήρως εναρμονισμένη με την αναπτυξιακή της στρατηγική για περαιτέρω εδραίωση της ηγετικής θέσης στις επαγγελματικές δεξιότητες και στις αγορές πιστοποίησης γλωσσών.
Το 2020, η PeopleCert ολοκλήρωσε την εξαγορά της International Association of Six Sigma Certification (IASSC), της παγκόσμιας επαγγελματικής Ένωσης για την ανάπτυξη και ενίσχυση των προτύπων Lean Six Sigma.

Ως μέρος της εξαγοράς, η FTV Capital, με έδρα τις ΗΠΑ, θα αποκτήσει μερίδιο μειοψηφίας στην PeopleCert. Η FTV Capital είναι μια εταιρεία επενδύσεων μετοχικού κεφαλαίου που συνεργάζεται με καινοτόμες εταιρίες στο χώρο της τεχνολογίας με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης τους από το 1998.

Ο κ. Βύρων Νικολαΐδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της PeopleCert, δήλωσε: «Η PeopleCert είναι περήφανη για τη συμφωνία και προσβλέπει στο να είναι ο θεματοφύλακας των παγκόσμιων κορυφαίων επαγγελματικών πιστοποιήσεων που έχουν αναπτυχθεί από την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου τα τελευταία τριάντα χρόνια. Σκοπεύουμε να τα αναπτύξουμε περαιτέρω προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών, κυβερνήσεων, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και επαγγελματιών. Το τρέχον χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει σειρά προγραμμάτων, τα οποία αποτελούν πρότυπα αναφοράς στους αντίστοιχους τομείς τους».

Ο Richard Garman, Ιδρυτής της FTV Capital, δήλωσε: «Οι επιχειρήσεις επενδύουν περίπου 400 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε προγράμματα κατάρτισης, με στόχο την αναβάθμιση των εργαζομένων και τη διατήρηση εξειδικευμένου και ανταγωνιστικού εργατικού δυναμικού. Η PeopleCert προσφέρει μια καινοτόμα προσέγγιση για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις μέσω τεχνολογίας, μακροχρόνιας και βαθιάς τεχνογνωσίας και ενός παγκόσμιου δικτύου συνεργατών. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με τον κ. Β. Νικολαΐδη και την εξαιρετική ομάδα της PeopleCert και υποστηρίζουμε τη συμφωνία για την απόκτηση της Axelos».

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται στην έγκριση των μετόχων και πιστωτών της εισηγμένης Capita και άλλες κανονιστικές εγκρίσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ