Ανοίγει η πλατφόρμα για τον δεύτερο γύρο της επιστρεπτέας προκαταβολής

Ακόμη και σήμερα η υπουργική απόφαση, τη Δευτέρα επαναλειτουργεί το mybusiness support

Ανοίγει η πλατφόρμα για τον δεύτερο γύρο της επιστρεπτέας προκαταβολής

Κριτήρια… a la carte για τον β’ γύρο της επιστρεπτέας προκαταβολής. Ακόμη και εντός της ημέρας αναμένεται να δημοσιευτεί η υπουργική απόφαση με την οποία οι επιχειρήσεις θα προσκαλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στον δεύτερο γύρο της επιστρεπτέας προκαταβολής. Ταυτόχρονα, θα κληθούν να γνωστοποιήσουν την πορεία των εσόδων τους κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο. Η υποχρέωση θα αφορά τόσο στις εταιρείες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία όσο και σε αυτές που τηρούν απλογραφικά βιβλία και οι οποίες υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ ανά τρίμηνο.

Εκτός από τα έσοδα των συγκεκριμένων μηνών για την φετινή χρονιά, θα πρέπει να γίνει γνωστοποίηση και για τα τρία προηγούμενα έτη. Το υπουργείο Οικονομικών θα σχηματίσει πλήρη εικόνα για την πορεία των εσόδων των συγκεκριμένων επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια του lockdown συγκριτικά με τα προηγούμενη έτη και θα προσαρμόσει τον μαθηματικό τρόπο υπολογισμού της επιστρεπτέας προκαταβολής με τέτοιο τρόπο ώστε να εξαντληθεί το διαθέσιμο κονδύλι των 1,4 δις. ευρώ. Έτσι, η β’ φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής αναμένεται ότι θα είναι πιο «γενναιόδωρη» σε σχέση με την α’ φάση καθώς ειλημμένη απόφαση της κυβέρνησης είναι να εξαντληθεί το διαθέσιμο ποσό. Υπό αυτά τα δεδομένα, όσο μικρότερος θα είναι ο αριθμός των επιχειρήσεων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέσα στις επόμενες εβδομάδες, τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το ποσό του δανείου που θα αντιστοιχεί σε κάθε επιχείρηση. Το οικονομικό επιτελείο θέλει η «επιστρεπτέα προκαταβολή» να αποτελέσει ένα από τα βασικά εργαλεία ενίσχυσης της ρευστότητας στην αγορά με το που θα μπούμε στην «καρδιά» της τουριστικής περιόδου. Έτσι, προγραμματίζεται η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί στις αρχές Ιουλίου ώστε οι επιχειρήσεις να δουν τα χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου.

Ουσιαστικά, για να φτάσουμε στην εκταμίευση των χρημάτων, θα πρέπει να ακολουθηθούν τα ακόλουθα τρία στάδια:

  1. Να δημοσιευτεί η πρώτη υπουργική απόφαση που θα καθορίζει το χρονικό περιθώριο υποβολής της αρχικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις επιχειρήσεις (ακόμη και τις ατομικές) θα γίνει και πάλι μέσω της πλατφόρμας mybusiness support της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μαζί με την αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος θα ζητηθεί να υποβληθούν στοιχεία για την πορεία των εσόδων κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο (σ.σ τα στοιχεία του Μαρτίου υπάρχουν ήδη καθώς έχουν υποβληθεί οι δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου τριμήνου). Πρακτικά, οι λογιστές θα πρέπει να ανατρέξουν στα βιβλία των επαγγελματιών και να γνωστοποιήσουν τα στοιχεία εσόδων ανά μήνα τόσο για την φετινή χρονιά όσο και για τις τρεις προηγούμενες (σ.σ αν ήταν ο ενδιαφερόμενος σε λειτουργία). Με βάση τον αρχικό προγραμματισμό, η περίοδος εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναμένεται να διαρκέσει για τουλάχιστον 10 ημέρες με την έναρξη της πλατφόρμας να τοποθετείται χρονικά για τις 10-15 Ιουνίου.
  2. Μετά την αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος, η πλατφόρμα θα κλείσει και το υπουργείο Οικονομικών θα επεξεργαστεί τα στοιχεία. Θα ληφθεί υπόψη:
  • Η μεταβολή των εσόδων των ενδιαφερόμενων κατά τη φετινή χρονιά σε σχέση με τα προηγούμενα έτη ώστε να αποτυπωθεί η τελική ζημιά που έκανε ο κορωνοίός κατά τη διάρκεια του lockdown.
  • To αν έγινε χρήση (ή όχι) της επιστρεπτέας προκαταβολής κατά την πρώτη φάση. Όπως αναφέρει αρμόδιο κυβερνητικό στέλεχος, τα ποσά που δόθηκαν στις επιχειρήσεις κατά την α’ φάση θα αφαιρούνται από το τελικό ποσό της δανειοδότησης καθώς αφορούν στον μήνα Μάρτιο.
  • Το αν το προσωπικό της κάθε επιχείρησης έθεσε (ή όχι) σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας το προσωπικό. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των εργαζόμενων που έχει μπει σε καθεστώς αναστολής τόσο θα μειώνεται και το ποσό του δανεισμού.

Βάσει αυτών των στοιχείων, θα καθοριστεί και το τελικό ποσοστό μείωσης των εσόδων που θα πρέπει να εμφανίζει ο κάθε επαγγελματίας για να μπει στον τελικό κατάλογο των δικαιούχων. Δηλαδή, στην β’ φάση, δεν θα υπάρχει ένα προαποφασισμένο ποσοστό μείωσης που θα πρέπει να έχει καταγράψει η κάθε επιχείρηση για να δικαιούται δανειοδότησης. Το ποσοστό θα διαμορφωθεί βάσει των δηλώσεων των επιχειρήσεων και με γνώμονα να εξαντληθούν τα 1,4 δις. ευρώ. Η β’ φάση θα ολοκληρωθεί με την έκδοση της υπουργικής απόφασης η οποία θα εμπεριέχει και την τελική μαθηματική φόρμουλα υπολογισμού του ποσού του δανείου.

  1. Το 3οστάδιο θα περιλαμβάνει την τελική εκδήλωση ενδιαφέροντος από την πλευρά των ενδιαφερομένων. Και πάλι μέσω της πλατφόρμας, και γνωρίζοντας πλέον το ποσό που τους αναλογεί, θα καλούνται να αποδεχθούν (ή όχι) το τελικό ποσό του δανείου ώστε τα χρήματα να κατατεθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς στις αρχές Ιουλίου.

Το κριτήριο των απολύσεων

Όσοι ενταχθούν στην β’ φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής, θα αναλάβουν και πάλι την δέσμευση ότι δεν θα προχωρήσουν σε απολύσεις. Όσοι μπήκαν στην α’ φάση, δεσμεύτηκαν για την περίοδο μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να μην ζητηθεί από τους επαγγελματίες να δεσμευτούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ούτε κατά τη β’ φάση. Και αυτό διότι εκτιμήθηκε ότι οι επιχειρήσεις εμφανίζονται πολύ διστακτικές στο να αναλάβουν μακροχρόνιες δεσμεύσεις σε περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας ακόμη και αν το κίνητρο είναι το χαμηλότοκο δάνειο με την μεγάλη περίοδο χάριτος (σ.σ έως και το τέλος του 2020). Από την άλλη, έχει πέσει στο τραπέζι η πρόταση να επιδοτηθούν έμμεσα οι επιχειρήσεις που θα διατηρήσουν το προσωπικό τους για το επόμενο δωδεκάμηνο. Σε αυτό το πλαίσιο, προτείνεται να αυξηθεί ο συντελεστής του «κουρέματος» της οφειλής πάνω από το 40% για όσες επιχειρήσεις κρατήσουν τις ίδιες θέσεις εργασίας μέσα στους 12μηνες από την εκταμίευση. Επίσης, έχει προταθεί να θεσπιστεί αντίστοιχο κίνητρο και για τις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερα από 20 άτομα προσωπικό (σ.σ στην α’ φάση, κίνητρο κουρέματος ίσχυσε μόνο για τις επιχειρήσεις με περισσότερους από 20 εργαζομένους).

Στο υπουργείο Οικονομικών αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρξει ελάχιστο ποσό δανεισμού και κατά την β’ φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής. Ενώ αρχικά είχε ειπωθεί ότι το μέτρο του ελάχιστου ποσού δεν θα ισχύσει στη β’ φάση, συζητείται το ενδεχόμενο να ισχύσει και πάλι προκειμένου να εξαντληθεί το ποσό των 1,4 δις. ευρώ. Αν αυτό ισχύσει, οι επαγγελματίες χωρίς προσωπικό θα δικαιούνται τουλάχιστον 2000 ευρώ, οι επαγγελματίες με 1 έως 5 άτομα προσωπικό τουλάχιστον 4000 ευρώ, οι επαγγελματίες με πάνω από 6 άτομα τουλάχιστον 8000 ευρώ κ.ο.κ. Αποκλεισμοί λόγω νομικής μορφής δεν θα υπάρχουν και θα μπορούν να συμπεριληφθούν και ατομικές επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό οι οποίες όμως θα πρέπει να έχουν ταμειακή μηχανή σε λειτουργία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ