Αναβάθμιση για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Αναβάθμιση για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ


Στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από BB σε Α προχώρησε η ICAP, σε μια σημαντική κίνηση που υποδηλώνει τον ιδιαίτερο χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο της εισηγμένης.

Όπως αναφέρεται, η διαβάθμιση «Α» υποδηλώνει χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις με ισχυρά οικονομικά μεγέθη οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους ακόμα και υπό δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες.

H αναβάθμιση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από την Icap βασίζεται στα εξής στοιχεία:

  • τη στρατηγική επιλογή του ομίλου για σταδιακή διαφοροποίηση του μείγματος των κλάδων δραστηριότητας, ως προς την συμβολή τους στα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη. Ο όμιλος προχωρά σε αύξηση της συνεισφοράς του κλάδου ΑΠΕ και του κλάδου των Παραχωρήσεων, οι οποίοι δημιουργούν μακροπρόθεσμες, επαναλαμβανόμενες, «σταθερές» ταμειακές ροές.
  • το αποδεδειγμένο ιστορικό υψηλής απόδοσης της υφιστάμενης διοίκησης σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες αγοράς.
  • τον σταθερά αυξανόμενο και υψηλό ενοποιημένο κύκλο εργασιών και την ισχυρή λειτουργική κερδοφορία.
  • το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων του ομίλου (περίπου €2,2 δις ευρώ).
  • το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα του δανεισμού του ομίλου αποτελείται από δάνεια χωρίς αναγωγή στη μητρική εταιρεία (non-recourse) και τα οποία πραγματοποιούνται στην βάση χρηματοδότησης συγκεκριμένων έργων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ