Και επίσημα συγχώνευση Ελλάκτωρ - ΕΛΤΕΧ Άνεμος

Και επίσημα συγχώνευση Ελλάκτωρ - ΕΛΤΕΧ Άνεμος

Εγκρίθηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων η συγχώνευση της ΕΛΤΕΧ Άνεμος από την Ελλάκτωρ.

Η συγχώνευση και για τις δύο εταιρείες πρόκειται να επιφέρει σημαντικά οφέλη τόσο στην Ελλάκτωρ όσο και στην ΕΛΤΕΧ Άνεμος.

Όπως τόνισε άλλωστε και ο διευθύνων σύμβουλος του κατασκευαστικού ομίλου, Αναστάσιος Καλλιτσάντσης «η υπερψήφιση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου της και μάλιστα με ποσοστό 100% καταδεικνύει τη σημασία που αποδίδουν οι μέτοχοι στη συνεισφορά της ΕΛΤΕΧ Άνεμος στην περαιτέρω ανάπτυξη του ομίλου. Πολύ περισσότερο, επιβεβαιώνει πως ήταν μία πρόταση δίκαιη για τα συμφέροντα των μετόχων και ως προς τους όρους της, αλλά και ως προς τις προοπτικές της».

Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής των μετοχών των συγχωνευόμενων εταιρειών είναι 1,27 νέες κοινές μετοχές της Ελλάκτωρ ονομαστικής αξίας 1,03 ευρώ για κάθε 1 υφιστάμενη κοινή μετοχή της ΕΛΤΕΧ Άνεμος ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ