Ναι από την Επιτροπή Ανταγωνισμού στην πώληση του Hilton στο Costa Navarino

Ναι από την Επιτροπή Ανταγωνισμού στην πώληση του Hilton στο Costa Navarino

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η μεταβίβαση του ξενοδοχείου Hilton στην εταιρεία που ελέγχει το Costa Navarino. 

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα ομόφωνα ενέκρινε στις 06.05.2019, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, την από 14.03.2019 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της εταιρίας με την επωνυμία "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε." επί της εταιρίας με την επωνυμία "ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.", κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, καίτοι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις αγορές στις οποίες αφορά.

Η συμφωνία για την εξαγορά του εμβληματικού ξενοδοχείου της πρωτεύουσας ανακοινώθηκε πριν από δύο μήνες και ο νέος ιδιοκτήτης αναμένεται να προχωρήσει σε παρεμβάσεις, με πιο σημαντική τη δημιουργία πολυτελών κατοικιών που θα εξυπηρετούνται από το Hilton.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ