Ετοιμάζει προσλήψεις η ΕΥΑΘ

Ετοιμάζει προσλήψεις η ΕΥΑΘ

Την υπογραφή της σύμβασης που δίνει το «πράσινο φως» για την ολοκλήρωση των αποχετευτικών έργων στην περιοχή του Δενδροποτάμου, την έναρξη εφαρμογής της νέας τιμολογιακής πολιτικής της ΕΥΑΘ αλλά και νέες προσλήψεις ανακοίνωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλός Γιάννης Ν. Κρεστενίτης, στην παρουσίαση της εταιρείας στους οικονομικούς αναλυτές.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την υπογραφή της σύμβασης για τη συντήρηση του υδαταγωγού της Αραβησσού.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, τα οικονομικά στελέχη της ΕΥΑΘ επισήμαναν ότι η εταιρεία παραμένει υγιής, με υψηλή κερδοφορία, ισχυρή ταμειακή βάση, και τόνισαν ότι η πρόσληψη νέου προσωπικού μετά από 14 χρόνια δίνει πλέον σημαντική ώθηση και στην υλοποίηση του πενταετούς επενδυτικού πλάνου της εταιρείας.

Στα σημαντικά γεγονότα της χρήσης, επισημάνθηκε η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τον καθαρισμό και τη συντήρηση του δικτύου των όμβριων υδάτων στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης (προϋπολογισμός 4 εκατ. με διάρκεια σύμβασης 2 έτη από την υπογραφή της), η προώθηση της κατασκευής της επέκτασης στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισης των τευχών δημοπράτησης), όπως και η δημοπράτηση σειράς αποχετευτικών έργων σε αντλιοστάσια και αγωγούς (βρίσκονται στο στάδιο της επιλογής αναδόχου).

Όπως τονίστηκε, αυτήν τη στιγμή συνολικά είναι σε εξέλιξη έργα ύψους 42,5 εκατ. ευρώ (μαζί με το νέο πληροφοριακό σύστημα για την εξυπηρέτηση των πελατών και την επέκταση του SCADA στο δίκτυο ύδρευσης) , από τα οποία τα 25 εκατ. προέρχονται από πόρους του ΕΣΠΑ και τα υπόλοιπα από ίδιους πόρους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ