Αμείωτο το ενδιαφέρον για τον εξωδικαστικό μηχανισμό

Αμείωτο το ενδιαφέρον για τον εξωδικαστικό μηχανισμό

Το 35% των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση στο εξωδικαστικό μηχανισμό ρυθμίζοντα τα χρέη τους προς την εφορία, τις τράπεζες και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Μπορεί παλαιότερα η αναλογία των εντάξεων σε σχέση με τον αριθμό των αιτήσεων ήταν μία προς πέντε, τώρα έχει μειωθεί σε 1 ένταξη ανά 3,5 αιτήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 60.731 επιχειρήσεις, ομόρρυθμοι εταίροι, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες, ενώ έχουν υποβληθεί 6.735 αιτήσεις από επιχειρήσεις, ομόρρυθμους εταίρους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες.

Επίσης, έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία και ρυθμίσει τα χρέη τους με ευνοϊκό τρόπο 1.973 επιχειρήσεις, ομόρρυθμοι εταίροι, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ