Βιοκαρπέτ: Αυξήθηκαν οι καθαρές πωλήσεις το 2018

Βιοκαρπέτ: Αυξήθηκαν οι καθαρές πωλήσεις το 2018

Αύξηση 13,58% των καθαρών πωλήσεων στα 119,41 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε ο όμιλος Βιοκαρπέτ για το 2018, ενώ τα ενοποιημένα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 26,77% στα 7,34 εκατ. ευρώ. 

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι εξαγωγές ανήλθαν κατά την χρήση του 2018 σε 68,37 εκατ. ευρώ έναντι 64,72 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2017. Αύξηση κατά 5,64%. Οι εξαγωγές αποτελούν το 57,26% του συνολικού τζίρου.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) έκαναν άλμα 26,77% στα 7,34 εκατ. ευρώ από 5,79 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα

Παράλληλα, ο όμιλος παρουσίασε ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους 0,19 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας (0,91) εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση 2017.

Οι ζημίες της μητρικής εταιρίας προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBIDTA), περιορίστηκαν σε 0,03 εκατ. ευρώέναντι 0,16 εκατ .ευρώ στη χρήση του 2017. Οι ζημίες μετά από φόρους της μητρικής μειώθηκαν σε 1,28 εκατ. ευρώ από 2,15 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 40,47%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ