«Αβαξ» θα είναι πλέον το όνομα της J&P Αβαξ

«Αβαξ» θα είναι πλέον το όνομα της J&P Αβαξ

Tην αλλαγή της επωνυμίας της σε «Άβαξ Ανώνυμη Εταιρεία - Εργοληπτική - Τουριστική - Εμπορική -Βιομηχανική -Οικοδομικών Υλικών και Μηχανημάτων» ανακοίνωσε η εταιρεία «J&P Αβαξ Ανώνυμη Εταιρεία - Εργοληπτική - Τουριστική - Εμπορική -Βιομηχανική -Οικοδομικών Υλικών και Μηχανημάτων».

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί ότι, σε συνδυασμό με την λήψη ενεργειών σε διοικητικό επίπεδο, η ελληνική εταιρεία εμφανίζει αυτόνομη πορεία σε σχέση με την κυπριακή J&P Overseas

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ακόμη, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της μέχρι του ποσού των 20 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης σε όλους τους μετόχους της, με τιμή έκδοσης 0,30 ευρώ/μετοχή και την έκδοση 66.666.666 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ