Όμιλος Καρατζή: Ομολογιακά δάνεια 22 εκατ. ευρώ για ανακαίνιση ξενοδοχείου και αιολική ενέργεια

Νέες κινήσεις ειδικά στον τομέα της ενέργειας, όπου έχει καταθέσει αίτηση έκδοσης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θερμοηλεκτρικού σταθμού, ετοιμάζει ο όμιλος Καρατζή

Όμιλος Καρατζή: Ομολογιακά δάνεια 22 εκατ. ευρώ για ανακαίνιση ξενοδοχείου και αιολική ενέργεια

Στα πλαίσια της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδιασμού της, η Καράτζη ΑΕ προχώρησε στην έκδοση δύο κοινών ομολογιακών δανείων, τα οποία καλύφθηκαν εξ' ολοκλήρου από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Το πρώτο, ποσού ευρώ 10.090.200, θα χρηματοδοτήσει την επένδυση εκσυγχρονισμού του ξενοδοχείου Nana Beach, ενώ το δεύτερο, ποσού ευρώ 12.400.000, θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη επενδυτικών σχεδίων κυρίως στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ειδικότερα, με το τέλος της προηγούμενης τουριστικής σεζόν, ξεκίνησε η ανακαίνιση του ξενοδοχείου NANA BEACH, η οποία θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις, ώστε να μην υπάρξει δυσλειτουργία κατά την τουριστική περίοδο. Η επένδυση αφορά την πλήρη ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση 400 δωματίων, του κεντρικού εστιατορίου και άλλων επισιτιστικών τμημάτων, καθώς και 2 κολυμβητικών δεξαμενών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 15 εκατ. ευρώ και υπάρχει αίτηση υπαγωγής του στις διατάξεις του νόμου 4399/2016.

Ο επενδυτικός σχεδιασμός του ομίλου ΚΑΡΑΤΖΗ στον ενεργειακό τομέα περιλαμβάνει την ολοκλήρωση των διαδικασιών αδειοδότησης δύο αιολικών σταθμών ισχύος 3 MW έκαστος. Επιπλέον, προχώρησε στην εξαγορά κατά 100% της εταιρείας «Αιολική Πνοή Αποσκιάς Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» η οποία κατέχει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9 MW από αιολικό σταθμό. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για του 3 σταθμούς συνολικής ισχύος 15 MW ανέρχεται στα 16 εκατ. ευρώ. Επιπρόσθετα επενδύει στον τομέα εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας, έχοντας καταθέσει άδειες φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 100 MW στην περιοχή της κεντρικής Ελλάδος, συνολικού προϋπολογισμού 55 εκατ. ευρώ.

Στα πλαίσια των μελλοντικών εξελίξεων στον ευρωπαϊκό ενεργειακό σχεδιασμό, ο όμιλος ΚΑΡΑΤΖΗ με την τεχνολογία συνδυασμένου κύκλου που χρησιμοποιεί ως καύσιμο το φυσικό αέριο, ισχύος 660 MW. Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται στα 370 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, ο όμιλος επενδύει και στους παραδοσιακούς τομείς επιχειρηματικής του δραστηριότητας συνεχίζοντας να πρωταγωνιστεί διεθνώς, παρέχοντας υψηλής ποιότητας βιομηχανικά προϊόντα. Πρόσφατα η μητρική εταιρεία, προκειμένου να ανταπεξέλθει στην αυξημένη ζήτηση των βιομηχανικών της προϊόντων, προχώρησε σε αναδιάρθρωση των διαδικασιών logistics. Απέκτησε έναντι 2,5 εκατ. ευρώ στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης 5.000 τ.μ. σε οικόπεδο 10.000 τ.μ. στις οποίες θα διενεργούνται εργασίες συσκευασίας και αποθήκευσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ