Πλαστικά Θράκης: Αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών το 2018

Πλαστικά Θράκης: Αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών το 2018

Αύξηση κατά 1,3% σημείωσε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου Πλαστικά Θράκης το 2018 και ανήλθε σε 322,7 εκατ. ευρώ, έναντι 318,5 εκατ. ευρώ το 2017.

Σύμφωνα με την εταιρία τα ενοποιημένα EBITDA για τη χρήση του 2018 ανήλθαν σε 27,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με 30,1 εκατ. ευρώ το 2017 μειωμένα κατά 8,7%.

Παράλληλα, ο όγκος πωλήσεων του ομίλου παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με το 2017 και ανήλθε σε 121,9 χιλ. τόνους. Ειδικότερα ο όγκος πωλήσεων στον κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων ανήλθε στη χρήση 2018 σε 93,5 χιλ. τόνους έναντι 96,3 χιλ. τόνων το 2017 (-2,9%) και στον κλάδο της Συσκευασίας σε 34,5 χιλ. τόνους το 2018 έναντι 30,7 χιλ. τόνων το 2017 (+12,4%).

Επίσης, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για τη χρήση του 2018 ανήλθε σε 322.7 εκ. Ευρώ έναντι 318.5 εκ. ευρώ το 2017 (+1.3%), ενώ τα ενοποιημένα μικρά κέρδη παρουσίασαν μείωση της τάξης του 5,5% και ανήλθαν σε 63,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με 66,9 εκατ. ευρώ το 2017.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ