ΕΛΠΕ: Στα data room Glencore και Vitol

ο ΤΑΙΠΕΔ δημοσίευσε πρόσκληση για την πρόσληψη ανεξάρτητου εκτιμητή με καταληκτική προθεσμία την 14η Αυγούστου

ΕΛΠΕ: Στα data room Glencore και Vitol

Αρχές Οκτωβρίου, εκτός απρόοπτου αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία πώλησης των Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛΠΕ), με τους υποψήφιους επενδυτές να υποβάλλουν τις δεσμευτικές τους προσφορές.

Τo ΤΑΙΠΕΔ δημοσίευσε την πρόσκληση υποβολής προσφορών για την πρόσληψη ανεξάρτητου εκτιμητή.

Με τον τρόπο αυτό το Ταμείο όταν θα έλθει η ώρα της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών των διεκδικητών του 50,1% των ΕΛ.ΠΕ θα έχει την ασφαλή βάση για την αξιολόγηση των τιμημάτων.

Σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, το Ταμείο αναζητά μία ηγετική επενδυτική τράπεζα ή και έναν χρηματοοικονομικό σύμβουλο που θα διενεργήσει μελέτη ανεξάρτητης εκτίμησης των ΕΛΠΕ.

Ο ανεξάρτητος εκτιμητής υποχρεούται να παρέχει όλες τις απαραίτητες αναλύσεις και την τεκμηρίωση των εκθέσεων αξιολόγησης στο διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ και στο συμβούλιο εμπειρογνωμόνων του Ταμείου.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 14η Αυγούστου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ