Δράσεις εξωστρέφειας από τον Enterprise Greece, σε συνεργασία με θεσμικούς

Δράσεις εξωστρέφειας από τον  Enterprise Greece, σε συνεργασία με θεσμικούς

Ο Enterprise Greece στοχεύει στην προώθηση των Περιφερειών της χώρας ως θερμοκοιτίδες επιχειρηματικότητας και υλοποιεί σειρά δράσεων

Ο Οργανισμός Enterprise Greece, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι οι εξαγωγές αποτελούν έναν από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, σχεδιάζει και υλοποιεί κάθε χρόνο πρόγραμμα, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και την αύξηση των ελληνικών εξαγωγών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το οκτάμηνο του 2017, όπου καταγράφεται άνοδος των ελληνικών εξαγωγών, με τη συνολική τους αξία (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών) να ανέρχεται στο ποσό των 18,66 δισ. ευρώ από 16,21 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 15,1% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό οκτάμηνο, ο κ. Χρήστος Στάικος, πρόεδρος του Enterprise Greece δήλωσε:

«Η αύξηση των εξαγωγών αποτελεί ένα ιδιαίτερα θετικό μήνυμα για τις δυνατότητες εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας. Στεκόμαστε αρωγοί, λοιπόν, στις εξαγωγικές προσπάθειες των ελληνικών επιχειρήσεων, και στην κατεύθυνση αυτή θεωρούμε ότι η συνεργασία με θεσμικούς φορείς και κλάδους της οικονομίας είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της εξωστρέφειας τους, η οποία άλλωστε αποτελεί και βασικό στόχο της στρατηγικής του Enterprise Greece.»

Στο πλαίσιο υλοποίησης αυτής της στρατηγικής, ο οργανισμός εστιάζει στην περαιτέρω ανάπτυξη ενός συνεργατικού οικοσυστήματος με επιμελητήρια, φορείς της αυτοδιοίκησης, πανεπιστήμια, ερευνητικούς φορείς και τοπικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

Ο Enterprise Greece στοχεύει στην προώθηση των Περιφερειών της χώρας ως θερμοκοιτίδες επιχειρηματικότητας και υλοποιεί σειρά δράσεων, όπως: εξειδικευμένες ενέργειες marketing και προβολής με σκοπό τη διείσδυση των ελληνικών επιχειρήσεων σε νέες αγορές και τον εντοπισμό νέων εταίρων, partenariat, προσκλήσεις αγοραστών από άλλες χώρες, συναντήσεις δικτύωσης, επιτόπιες επισκέψεις ξένων διπλωματικών αρχών, ενημερωτικά σεμινάρια εξαγωγικών και εν δυνάμει εξαγωγικών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναπτύξουν τον εξωστρεφή προσανατολισμό τους, κλπ.

Στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης μας για το 2017, ο οργανισμός απηύθυνε πρόσκληση στα επιμελητήρια και άλλους φορείς της χώρας μας για τη συν-διοργάνωση σεμιναρίων, για την επιμόρφωση στελεχών των ΜμΕ με τη θεματολογία των σεμιναρίων να είναι: «Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος & εξαγωγικές διαδικασίες».

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 30 σεμινάρια από τον Ιανουάριο έως τον Νοέμβριο 2017 σε συνεργασία με τοπικά επιμελητήρια και συνδέσμους, σε διάφορες πόλεις της χώρας, τα οποία παρακολούθησαν 1.148 επιχειρηματίες. Στόχος των σεμιναρίων ήταν να ενημερωθούν αναλυτικά οι ενδιαφερόμενοι εξαγωγείς για το σύνολο των ενεργειών και των προϋποθέσεων που καθορίζουν μια επιτυχημένη εξαγωγική προσπάθεια. Τα θέματα των σεμιναρίων ήταν τα παρακάτω:

• Δημιουργία – κατοχύρωση εμπορικών σημάτων.
• Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος (από πλευράς marketing), δηλαδή design, συσκευασία (περιέκτης, ετικέτα), πιστοποιήσεις.
• Σήμανση προϊόντων – barcode κ.λπ.
• Δημιουργία επικοινωνιακών εργαλείων.
• Επιλογή ξένων αγορών και προσαρμογή των προϊόντων σε αυτές.
• Μεθοδολογία εξεύρεσης πελατών στις αγορές – στόχους.
• Δράσεις που απαιτούνται για την εξεύρεση πελατών.
• Εμπορική συμφωνία, τι περιλαμβάνει, που αναγράφεται.
• Φ.Π.Α. και εξαγωγές.
• Συνοδευτικά έγγραφα εξαγωγής
• Ιδιαιτερότητες σε τρίτες χώρες
• After sales service

Ο Οργανισμός Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.) είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση των εξαγωγών, με στόχο να προβάλλει τη χώρα ως ελκυστικό επενδυτικό προορισμό και να προωθεί τα ανταγωνιστικά εξαγωγικά προϊόντα και υπηρεσίες της Ελλάδας.