Τα ρούβλια «σωτήρας» της Jetoil

Τι προβλέπει το σχέδιο διάσωσης της εταιρείας

Τα ρούβλια «σωτήρας» της Jetoil

Μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση του δικαστηρίου για την επικύρωση ή όχι της συμφωνίας εξυγίανσης της εταιρείας πετρελαιοειδών Jetoil, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 106Β του πτωχευτικού δικαίου, που χρησιμοποιήθηκε και στην περίπτωση της Μαρινόπουλος.

Οι τράπεζες, ως βασικοί πιστωτές της Jetoil συμφώνησαν με εταιρεία πετρελαιοειδών, Cetracore Energy, ρωσικών συμφερόντων, επί ενός σχεδίου διάσωσης, αντίστοιχου με αυτό που εφαρμόστηκε για τις αλυσίδες super market της Μαρινόπουλος.

Το σχέδιο προβλέπει ότι το σύνολο, σχεδόν, των περιουσιακών στοιχείων της Mamidoil θα μεταβιβαστεί σε νέα εταιρεία, με νέο ΑΦΜ, η οποία θα ελέγχεται κατά 100% από την Cetracore Energy. Η τελευταία θα καταβάλει τίμημα 111,5 εκατ. ευρώ, από το οποίο θα εξοφληθούν, εν μέρει, τράπεζες (65%), Δημόσιο (25%) και προμηθευτές (10%). Δεσμεύεται, δε, να απορροφήσει όλο το υφιστάμενο προσωπικό ( σ.σ περίπου 150 εργαζόμενοι) της JetOil και να προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις, τα επόμενα χρόνια.

Η αίτηση συζητήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου με την πλειοψηφία των πιστωτών ( σ.σ άνω του 65% των συνολικών απαιτήσεων) να έχουν συμφωνήσει εκ των προτέρων με το σχέδιο, με τον όμιλο ΕΛΠΕ και το Δημόσιο να αντιτάσσονται στην επικύρωσή της.

Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία διάσωσης προβλέπει την είσοδο της εταιρείας Cetracore ως στρατηγικού επενδυτή, η οποία θα καταβάλει 111,5 εκ. ευρώ για την αγορά του συνόλου σχεδόν των περιουσιακών στοιχείων της Jetoil. Στο διάστημα που έχει μεσολαβήσει από την εκδίκαση του αιτήματος το Σεπτέμβριο, μέχρι την έκδοση της απόφασης (σ.σ. στα τέλη του έτους), εκπρόσωποι της Centracore Energy έχουν ήδη εγκατασταθεί στην Ελλάδα και παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ