Καινοτομία; Ποια κοινοτομία-Τι λένε οι επιχειρήσεις

Καινοτομία; Ποια κοινοτομία-Τι λένε οι επιχειρήσεις

Το 68,4% δηλώνει ότι δεν έχει ακούσει για μέτρα υποστήριξης της καινοτομίας στη χώρα σήμερα.

Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρηματιών (83,3%) αντιλαμβάνεται την καινοτομία ως όχημα για να ξεπεράσει η χώρα την κρίση.
Αυτό προκύπτει από τη μελέτη της‭ ‬ MRB: ‭"‬Η‭ ‬ ‭Καινοτομία‭ ‬ ‬και η‭ ‬ Επιχειρηματικότητα‭ ‬ στην Ελλάδα".
‭H‬ μελέτη‭ ‬ ‬πραγματοποιήθηκε‭ ‬για‭‬ ‭λογαριασμό‭ ‬του ‭Εμπορικού και Βιομηχανικού‬ Επιμελητηρίου‭ ‬ Αθηνών‭ και παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του 1‬ου‭ Athens Innovation Festival ‬και αποτελεί‭ ‬‬την‭ ‬πρώτη‭ ‬ ‭ ‬αντίστοιχη‭ ‬μελέτη‭‬ ‭ ‬και‭ ‬έρευνα‭ ‬ ‭ ‬που‭ ‬έγινε‭ ‬από‭ ‬ ‬φορέα επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 67,5% των επιχειρηματιών θέλει να πραγματοποιήσει κατι ξεχωριστό επαγγελματικά, ενώ το 69,3% θέλει προσωπικά να συμβάλλει για να γίνει η Ελλάδα καινοτόμα σε περίπτωση που ενισχυθεί η καινοτομία στη χώρα. Το 77,6% εκτιμά ότι θα έχει προσωπικό όφελος απο αυτή την εξέλιξη
Πάντως το 68,4% δηλώνει ότι δεν έχει ακούσει για μέτρα υποστήριξης της καινοτομίας στη χώρα σήμερα.